Vzdelávacie programy

Múzeum Slovenských národných rád

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

 

Spoznaj odev našich predkov

Vzdelávací program ,,Spoznaj odev našich predkov" má za cieľ priblížiť problematiku historického odevu ( kroja ), používaného v minulosti na území kopaničiarskeho regiónu s porovnaním krojov ostatných regiónov Slovenska. Hlavné zameranie je na myjavský kroj- jeho rozdelenie, určovanie a pomenovanie jednotlivých súčiastok kroja. V ponuke je aj možnosť vyskúšať si detský kroj, kedy deti hravou formou získavajú vedomosti o tradičnom odievaní našich predkov a praktické zručnosti pri samotnom skúšaní, obliekaní tradičného odevu.

Cieľová skupina: žiaci 3.-4.ročníka ZŠ, 2-stupeň ZŠ, 8-ročné gymnáziá

Počet žiakov: 22 žiakov (maximálny počet)

Dĺžka trvania programu: 60 min.

Poplatok: 1,- €/žiak

Termín: ponuka platí celoročne

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme prihlásiť triedu najmenej 3 dni vopred.


Štefánikove kufre


SNM - Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách ponúka celoročný vzdelávací program, ktorý je založený na princípoch objektového učenia. Pre žiakov sú pripravené tri tematické kufríky, v ktorých sú uložené autentické dobové predmety, dokumenty a kópie niektorých vzácnych zbierkových predmetov súvisiacich s M. R. Štefánikom. Pozorovaním, dotykovým skúmaním a porovnávaním predmetov získajú deti ucelenejší pohľad na osobnosť M. R. Štefánika a obdobie, v ktorom žil. Cieľom programu je, aby boli dejiny pre žiakov zaujímavé a viedli ich k úvahám i k poznaniu seba samých.

Cieľová skupina : 1. a 2. stupeň ZŠ, 8 - ročné gymnáziá 

Počet žiakov : 25 žiakov

Dĺžka trvania programu : 1. stupeň : 90 min.       2.stupeň : 120 min.

Poplatok : 2,- €/žiak

Termín : ponuka platí celoročne

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme prihlásiť triedu najmenej 3 dni vopred.