Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Mgr. Dominik Hrdý

Centrum múzejnej komunikácie
sídlo:    Slovenské národné múzeum
             Vajanského náb. 2,
              P.O.BOX 13 
             810 06 Bratislava 16
tel.:      +421 2 20 469 238
e-mail: pedagogika@snm.sk 
           dominik.hrdy@snm.sk