Vzdelávacie programy


PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY:


Čo všetko sme videli v múzeu  

určené pre: deti vo veku 5 - 6 rokov
dĺžka programu: 45 min. 
počet osôb v skupine: max. 20 

Deti spolu s pedagogickým dozorom prejdú priestormi múzea, kde sa hravou formou dozvedia o židovských sviatkoch, zvykoch a tradíciách.
Úlohou je zapamätať si čo najviac predmetov, ktoré sú v múzeu vystavené. Deti následne kreslia na hárky papiera v malej triede zriadenej v múzeu všetko, čo si z prehliadky a hry zapamätali.PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:


Židovská Bratislava

(interaktívny vzdelávací program spojený s tvorivými dielňami)

určené pre: žiakov ZŠ
dĺžka programu: 90 min. a viac
počet osôb v skupine: max. 25

Židovská komunita tvorila po stáročia významnú súčasť mesta, jeho koloritu a dejín.
S mladými Bratislavčanmi sa chceme vydať po stopách historickej Židovskej ulice a Rybného námestia.
Počas krátkej prechádzky spolu navštívime a ukážeme si miesta, ktoré sú žiakom známe, no nepoznajú ich príbeh.
Poznávanie ukončíme v priestoroch Zsigrayovej kúrie, kde sa počas prehliadky stálej expozície dozvedia viac o židovskej kultúre, charakteristických symboloch a náboženstve.
Na závere žiaci svoje nadobudnuté dojmy voľne spracujú (kresba, koláž, napísaný príbeh) a práce si môžu odniesť domov. 


Židovské kalendárne sviatky 

určené pre: 4. – 9. ročník ZŠ
dĺžka programu: 45 min.
počet osôb v skupine: max. 20


Nadväzuje na učebné osnovy: etická výchova a náboženská výchova.
Vzdelávací program prebieha vždy v súvislosti s aktuálnymi židovskými kalendárnymi sviatkami. Návštevníkom pomocou výkladu a tradičnej výzdoby priblížime príbehy spájané s konkrétnym sviatkom.
Zároveň im umožníme zblízka sa oboznámiť s reáliami tohto sviatku. Program môže byť v prípade záujmu rozšírený aj o tvorivé dielne.

Knižnica zachránených pamätí

projekt realizovaný v spolupráci s o. z. EDAH
určené pre: 9. ročník ZŠ
dĺžka programu: 60 min.
počet osôb v skupine: max. 20

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis Napriek tomu, že stredoeurópske židovské komunity žijúce pred holokaustom boli nenávratne zničené, máme stále možnosť ich spoznávať pomocou príbehov a fotografií ľudí, ktorí nám poskytli svoje svedectvá.
Vďaka nim a pomocou odborného výkladu môžu teraz študenti i učitelia spoznávať židovskú históriu prostredníctvom filmov, ktoré „rozprávajú” osobné príbehy slovenských židov.

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY:

Knižnica zachránených pamätí
projekt realizovaný v spolupráci s o. z. EDAH 
dĺžka programu: 60 min.
počet osôb v skupine: max. 20


Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis. Napriek tomu, že stredoeurópske židovské komunity žijúce pred holokaustom boli nenávratne zničené, máme stále možnosť ich spoznávať pomocou príbehov a fotografií ľudí, ktorí nám poskytli svoje svedectvá.
Vďaka nim a pomocou odborného výkladu môžu teraz študenti i učitelia spoznávať židovskú históriu prostredníctvom filmov, ktoré „rozprávajú” osobné príbehy slovenských židov.