Vzdelávacie programy

K výstavam na Bratislavskom hrade sú pripravené lektorské výklady a vzdelávacie programy pre školy.
Objednať sa je nutné min. 5 dní vopred na bratislavskyhrad@snm.sk (pre prípadné otázky telefonjujte na číslo 02/204 83 110 alebo  0915 99 33 01)
 

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV A VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017-2018
ŠKOLA V MÚZEU

DEJINY BRATISLAVSKÉHO HRADU Z dejín Bratislavského hradu
Vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ
Vzdelávací program pracuje s pracovnými listami a odhalí tajomstvá z dejín Bratislavského hradu
Trvanie programu: 90 minút 
optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 
nadväznosť na vzdelávacie oblasti: umenie a kultúra, multikultúrna výchova, príroda a spoločnosť

Z dejín Bratislavského hradu
Lektorský sprievod 
trvanie: 45-60 minút 
optimálny počet návštevníkov v skupine: 35

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU

Putovanie dejinami OD PRAVEKU PO RIMANOV

ZMENA JE ŽIVOT A ŽIVOT BOLA ZMENA
I. stupeň ZŠ
Interaktívny program priblíži deťom každodenný život pravekého človeka. Predstaví jeho spôsob obživy v premenách času. Zodpovie na otázku ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári s usadlým spôsobom života. Program taktiež priblíži tajomstvo objavenia a spracovania rudy, vznik prvých remesiel a obchodu. Aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu, či železa? Z programu sa deti dozvedia i o viere a umení ľudí žijúcich na našom území v obdobiach medzi pravekom a dobou rímskou.

BOJE O MOC
II. stupeň ZŠ
Vzdelávací program sa zaoberá osídľovaním územia dnešného Slovenska a s ním súvisiace konflikty a boje. Priblíži detským návštevníkom to, ako sa spoločnosť postupne hierarchizovala, ako vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce sa o moc. Deti sa dozvedia ako sa postupne z osád stávali kmene a ako sa tieto kmene presúvali a dobíjali nové územia. Prečo ľudia medzi sebou bojovali? Akú taktiku a zbrane pri tom používali? Aké dôsledky mali sociálne zmeny v spoločnosti? Prečo sa na území dnešného Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry? Na tieto a ďalšie otázky odpovie program Boje o moc.

Putovanie dejinami OD SŤAHOVANIA NÁRODOV PO VEĽKÚ MORAVU

ZMENA JE ŽIVOT A ŽIVOT BOLA ZMENA
I. stupeň ZŠ
V období sťahovania národov a po páde Západorímskej ríše sa obraz Európy od základov zmenil. Ako sa tieto presuny obyvateľstva odrazili v každodennom živote, kultúre a umení? Ako žili starí Slovania po príchode na územie dnešného Slovenska? Viete čo jedli a pili ľudia v období Veľkej Moravy? Ako bývali, čo si obliekali a či sa vôbec umývali? Vzdelávací program ponúka veľa zaujímavostí z každodenného života starých Slovanov pred a po vzniku Veľkej Moravy.

BOJE O MOC
II. stupeň ZŠ
Ľudia v pohybe zmenili mapu Európy. Prečo a ako sa to stalo sa deti dozvedia v interaktívnom programe Boje o moc. Program tiež priblíži spolužitie starých Slovanov s kočovnými Avarmi, vznik a rozvoj kniežatstiev, z ktorých nakoniec vznikol prvý pevný štátny útvar Slovanov nad Dunajom – Veľká Morava. Deti sa dozvedia o hierarchii a spoločenskej štruktúre obyvateľov Veľkej Moravy. Program sa bližšie venuje vojenským zložkám, kniežatám, veľmožom a elite spoločnosti. Zodpovie tiež na otázku, ako vyzerala výzbroj a výstroj Veľkomoravanov.

ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU
SŠ a osemročné gymnáziá
Vzdelávací program zavedie návštevníkov k počiatkom osídľovania nášho územia, k vzniku kmeňov, utváraniu jednotlivých etník a ku koreňom vlastného národa. Akú úlohu zohrávali bojovnícke zložky pri dobíjaní území? Ako sa vznikla hierarchizácia spoločenstiev a spoločnosti? Ako prišli elity k svojmu postaveniu a prečo ich ľudia nasledovali? Program podnieti návštevníkov ku kritickému mysleniu a k zamýšľaniu sa nad otázkami, kde je pravlasť Slovanov a ako sa vyvíjalo naše etnikum.

Informácie o rezervácii programu
Lektoráty a vzdelávacie programy si rezervujte min. 5 dni vopred. Trvanie programov je približne 90 min. (podľa dohody). Na všetkých výstavách je obmedzený počet detí v skupine. Súčasťou vzdelávacieho programu sú pracovné listy a didaktické pomôcky prípadne tvorivý výstup práce detí. Lektorský výklad sa obmedzuje len na základné podanie informácií formou výkladu.

Kontakt

Jana Hutťanová, Juraj Kucharík

SNM – Historické múzeum

Bratislavský hrad

bratislavskyhrad@snm.sk

02/204 83 110,  0915993301

www.snm.sk sekcia Historické múzeum sekcia Škola v múzeu

 


Informácie o vstupnom a otváracích hodinách

Vstupné: 2€/žiaci, pedagogický dozor na 15 deti zadarmo

Poplatok za vzdelávací program alebo lektorát:  15 €/skupina

Otváracie hodiny múzea do 16.11.: 10.00 – 18.00 h, posledný vstup 17.00 h

Od 17.11.:  9.00 – 17.00 h, posledný vstup 16.00 h

 

Ako sa k nám dostanete

MHD: trolejbus 207, 203 zastávka Hrad

 

Servis

Možnosť krátkodobého zastavenia autobusov pred Bratislavským hradom pri budove Parlamentu SR na Mudroňovej ulici

 

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť

Bratislavský hrad sa postupne otvára návštevníkom. Po prvýkrát sa sprístupňujú novozreštaurované priestory, ktoré sú upravené podľa vzhľadu hradu za čias panovania uhorskej kráľovny Márie Terézie. Mimoriadne pestrá je aj ponuka aktuálnych výstav SNM – Historického múzea.

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PODPORUJE NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

pozývame vás na partnerský Zámok Schlosshof

https://www.schlosshof.at/sk/dolezite-informacie/skolske-programy/