Vzdelávacie programy


K výstavam na Bratislavskom hrade sú pripravené lektorské výklady a vzdelávacie programy pre školy. Objednať sa je nutné min. 5 dní vopred na bratislavskyhrad@snm.sk (pre prípadné otázky telefonjujte na číslo 02/204 83 110 alebo  0915 99 33 01)
 

Ponuka lektorských sprievodov a vzdelávacích programov v školskom roku 2019 – 2020

Ponuka lektorských sprievodov a vzdelávacích programov v školskom roku 2019 - 2020 (PDF, 2,2 MB) 

A K T U Á L N E!

Výstava N89 - CESTA K SLOBODE
CESTA K SLOBODE
II. stupeň ZŠ. SŠ a gymnáziá
Lektorský výklad vychádza z porovnávania ľudských práv, neslobody a slobody, ktorých medzníkom sa stali práve udalosti 17.11.1989. Študentské hnutie, disidenti, generálny štrajk, prvé demokratické voľby po páde komunistického režimu v Československu priblížia deťom osobné predmety aktérov novembrových udalostí, autentické fotografie a audiovizuálne záznamy. Sloboda, v ktorej žijeme nie je samozrejnosť.

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU

Putovanie dejinami OD PRAVEKU PO RIMANOV
I. a II. stupeň ZŠ
Interaktívny program priblíži deťom každodenný život pravekého človeka. Predstaví jeho spôsob obživy v premenách času. Zodpovie na otázku ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári s usadlým spôsobom života. Program taktiež priblíži tajomstvo objavenia a spracovania rudy, vznik prvých remesiel a obchodu. Aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu, či železa? Z programu sa deti dozvedia i o viere a umení ľudí žijúcich na našom území v obdobiach medzi pravekom a dobou rímskou. Priblíži osídľovanie územia dnešného Slovenska a s ním súvisiace konflikty a boje, ako sa spoločnosť postupne hierarchizovala, ako vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce sa o moc. Deti sa dozvedia ako sa postupne z osád stávali kmene a ako sa tieto kmene presúvali a dobíjali nové územia. Spoločne si odpovieme na otázky: Prečo ľudia medzi sebou bojovali? Akú taktiku a zbrane pri tom používali? Aké dôsledky mali sociálne zmeny v spoločnosti? Prečo sa na území dnešného Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry?

Putovanie dejinami OD SŤAHOVANIA NÁRODOV PO VEĽKÚ MORAVU
I. a II. stupeň ZŠ
V období sťahovania národov a po páde Západorímskej ríše sa obraz Európy od základov zmenil. Ako sa tieto presuny obyvateľstva odrazili v každodennom živote, kultúre a umení? Ako žili starí Slovania po príchode na územie dnešného Slovenska? Viete čo jedli a pili ľudia v období Veľkej Moravy? Ako bývali, čo si obliekali a či sa vôbec umývali? Vzdelávací program ponúka veľa zaujímavostí z každodenného života starých Slovanov pred a po vzniku Veľkej Moravy. Ľudia v pohybe zmenili mapu Európy. Prečo a ako sa to stalo sa deti dozvedia v interaktívnom programe. Program tiež priblíži spolužitie starých Slovanov s kočovnými Avarmi, vznik a rozvoj kniežatstiev, z ktorých nakoniec vznikol prvý pevný štátny útvar Slovanov nad Dunajom – Veľká Morava. Deti sa dozvedia o hierarchii a spoločenskej štruktúre obyvateľov Veľkej Moravy. Program sa bližšie venuje vojenským zložkám, kniežatám, veľmožom a elite spoločnosti. Zodpovie tiež na otázku, ako vyzerala výzbroj a výstroj Veľkomoravanov.


ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU

SŠ a gymnáziá
Vzdelávací program zavedie návštevníkov k počiatkom osídľovania nášho územia, k vzniku kmeňov, utváraniu jednotlivých etník a ku koreňom vlastného národa. Akú úlohu zohrávali bojovnícke zložky pri dobíjaní území? Ako sa vznikla hierarchizácia spoločenstiev a spoločnosti? Ako prišli elity k svojmu postaveniu a prečo ich ľudia nasledovali? Program podnieti návštevníkov ku kritickému mysleniu a k zamýšľaniu sa nad otázkami, kde je pravlasť Slovanov a ako sa vyvíjalo naše etnikum.

Putovanie dejinami STREDOVEK
I. a II. stupeň ZŠ
Interaktívny program predstavuje život v stredovekom Uhorsku, jeho panovníkov, stredoveké remeslá a mestá. Odhaľuje duchovný život človeka v stredoveku, cirkevnú správu krajiny a význam kláštorov. Počas programu sa deti dozvedia: Ktorý panovník vládol najdlhšie? Ktoré mesto získalo ako prvé mestské práva? Ako sa kúrilo na hrade? A v akej zbroji bojovali stredovekí rytieri?  
  

ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V STREDOVEKU
SŠ a gymnáziá
Vzdelávací program pojednáva o nosných témach spojených so slovenským (uhorským) stredovekom. Medzi ne patria výstavba hradov a vznik stredovekých miest, baníctvo, mincovníctvo, vojsko, každodenný život, náboženstvo či umenie. Program je zameraný tiež na politické dejiny, významných uhorských kráľov od čias Štefana I. po Ľudovíta II. a ich reformy. So žiakmi neopomenieme ani známe osobnosti z radov šľachty. Záver programu pojednáva o osudovej bitke pri Moháči, ktorá je medzníkom, prelomom medzi uhorským stredovekom a novovekom.
Výstava KELTI Z BRATISLAVY

BRATISLAVA V ČASE ASTERIXA A OBELIX
I. a II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnáziá
Azda všeobecne najpopulárnejšími Keltmi sú Asterix a Obelix, známi z rozprávky o bojoch Caesara proti Galom (Keltom) v dnešnom Francúzsku. Pred viac ako 2 000 rokmi žili Kelti aj na území Bratislavy. Ako sa sem dostali a kde bývali? Čo mali oblečené?
Čo jedli a pili? Môžeme podobu bratislavského keltského mesta – oppida po viac ako 2 000 rokoch zrekonštruovať my v súčasnosti? Na tieto otázky si spolu s deťmi odpovieme v rámci interaktívneho programu „Bratislava v čase Asterixa a Obelixa". Vyskúšame si keltské oblečenie a otlačíme podlahu rímskej stavby so zaujímavým vzorom.

ASTERIX A OBELIX hľadajú bobkový list
MŠ a I. ročník ZŠ
Pátračka po výstave Kelti z Bratislavy, v ktorej deti hľadajú stratený vavrínový veniec Ceasara. Dozvedia sa pritom veľa zo života Keltov na území Bratislavy.
K programu je možné si objednať tvorivé dielne maľujeme keltské mince.


Výstava MARTIN BENKA

BENKA MAĽUJE SLOVENSKO
I. a II. stupeň ZŠ
Vzdelávací program Benka maľuje Slovensko je určený žiakom vo veku 7 až 13 rokov. Žiaci sa oboznámia s Benkom ako maliarom, ilustrátorom, hudobníkom či typografom. V rámci programu spoznáme jeho rannú a vrcholnú tvorbu, ktorá vychádza predovšetkým zo slovenských reálií. Na vystavených obrazoch postupne sledujeme regióny a ich geografické a etnografické špecifiká. V interaktívnom stanovišti deti vyplnia veľkoplošnú mapu regiónov Slovenska, ktoré Benka maľoval. Súčasťou vzdelávacieho programu sú výtvarné dielne, kde si vytvoríme vlastné odznaky. Program je vhodným doplnením vyučovaných predmetov vlastiveda (resp. zemepis) a výtvarná výchova.


Z DEJÍN BRATISLAVSKÉHO HRADU

Z dejín Bratislavského hradu
I. stupeň ZŠ
Vzdelávací program pracuje s pracovnými listami a odhalí tajomstvá z dejín Bratislavského hradu
Z dejín Bratislavského hradu
Lektorský sprievod
MÁRIA TERÉZIA u nás
MŠ a 1. ročník ZŠ
Interaktívne rozprávanie o panovníčke Márii Terézie, na miestach po ktorých chodila Mária Terézia. Deti si vyskúšajú šaty a módne doplnky z čias Márie Terézie, či slávnostný akt korunovácie panovníkov. K programu sa dajú objednať tvorivé dielne, v ktorých si sami vyrobia kráľovskú korunu.

Informácie o rezervácii programu

Lektoráty a vzdelávacie programy sú na objednávku min. 5 dni vopred. Trvanie vzdelávacích programov je približne 90 min. (podľa dohody). Na všetkých výstavách je obmedzený počet detí v skupine. Odporúčaný počet je max 25 detí pri MŠ max. 15

Súčasťou vzdelávacieho programu sú pracovné listy a didaktické pomôcky prípadne tvorivé dielne. V múzeu je k dispozícii samostatný priestor "U lišiaka" na občerstvenie, ktoré si deti prinesú so sebou. 

Lektorský výklad sa obmedzuje len na základné podanie informácií formou výkladu (trvanie max 60. min. počet detí v skupine max. 35). 

Kontakt
Jana Hutťanová, Juraj Kucharík
SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
02/204 83 110,  0915993301
www.snm.sk sekcia Historické múzeum sekcia Škola v múzeu
 

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách

Vstupné:2€/žiaci, pedagogický dozor na 15 deti zadarmo
Poplatok za vzdelávací program alebo lektorát:  10 €/skupina

Otváracie hodiny múzea do 30.10.: 10.00 – 18.00 h, posledný vstup 17.00 h
Od 1.11.:  9.00 – 17.00 h, posledný vstup 16.00 h
 
Ako sa k nám dostanete
MHD: trolejbus 207, 203 zastávka Hrad
Možnosť krátkodobého zastavenia autobusov pred Bratislavským hradom pri budove Parlamentu SR na Mudroňovej ulici
 
 
VZDELÁVACIE PROGRAMY PODPORUJE NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY