Vzdelávanie


Vzdelávací portál SNM

Prvý kontakt s návštevníkom
forma: e-learningový kurz so záverečným testom, vyhodnoteným odborným garantom

Akékoľvek ďalšie informácie, vrátane prihlášky, dostanete na adrese kabinet@snm.sk.    

Kurz múzejná pedagogika