Vzdelávanie múzejníci


Prvý kontakt s návštevníkom
E-learningový kurz je určený pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií v priamom a pravidelnom kontakte s návštevníkmi. 
Akékoľvek ďalšie informácie, vrátane prihlášky, dostanete na adrese kabinet@snm.sk
Vstup do Vzdelávacieho portálu SNM

Katalogizácia
E-learningový kurz určený pre odborných zamestnancov múzeí, ktorí pracujú v oblasti druhostupňovej evidencie múzejných zbierok.
Akékoľvek ďalšie informácie, vrátane prihlášky, dostanete na adrese kabinet@snm.sk
Vstup do Vzdelávacieho portálu SNM

Kurz múzejná pedagogika 
Prezenčné štúdium akreditované Ministerstvom školstva SR, určené zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí pracujú, alebo majú záujem pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.
Viac info na: Kurz múzejná pedagogika 
Kontakt: katarina.kaza@snm.sk