Vzdelávanie


Vzdelávací portál SNM

Ponuka programov:

1. Prvý kontakt s návštevníkom
forma: e-learningový kurz so záverečným testom, vyhodnoteným odborným garantom

2. Katalogizácia a múzejná dokumentácia
forma: e-learningový kurz so záverečným testom, vyhodnoteným odborným garantom
(poznámka: na získanie konta v konkrétnej databáze katalogizačného systému ESEZ 4G je potrebné spracovať aj testovacie záznamy o zbierkových predmetoch/terminológie a zúčastniť sa záverečných konzultácií).

Akékoľvek ďalšie informácie, vrátane prihlášky, dostanete na adrese kabinet@snm.sk.