Vzdelávanie


Nové vzdelávacie programy v Pamätnom dome Kálmána Mikaszátha
v Sklabinej

1. Nový vzdelávací program s názvom Literárne potulky v Sklabinej bol vytvorený s cieľom oboznámiť návštevníkov s tými miestami v obci Sklabiná, ktoré Kálmán Mikszáth spomína vo svojich dielach a ktoré sa viažu k svetu jeho detstva. Program zahrňa: dvojjazyčný odborný výklad lektora PD Kálmána Mikszátha počas hodinovej prechádzky v obci po stopách Kálmána Mikszátha  a dvojjazyčný metodický materiál (skladačku) k navštíveným miestam v obci – tento program spolu s metodickým materiálom bude poskytovaný návštevníkom za poplatok 1, 50 EUR .

2.  Nový vzdelávací program: Literárne potulky na trase Sklabiná-Dolná Strehová-Modrý Kameň bol vytvorený na základe špecifických požiadaviek návštevníkov PD Kálmána Mikszátha v Sklabinej, s cieľom oboznámiť záujemcov s literárnymi pamiatkami Novohradského regiónu. Program bude k dispozícií len vopred ohláseným turistickým skupinám, zahrňa dvojhodinový dvojjazyčný odborný výklad lektora PD Kálmána Mikszátha v Sklabinej o literárnych osobnostiach regiónu a mapku regiónu. Tento program bude poskytovaný za poplatok 2,00 EUR.