Základné informácie


Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) je súčasťou metodického pracoviska SNM - Muzeologického kabinetu.

stará databáza je prístupná na adrese: http://old.cemuz.sk.
aktuálna databáza je prístupna na adrese: //http://www.cemuz.sk (súčasť portálu Slovakiana.sk)


Kontakty:
Slovenské národné múzeum
Muzeologický kabinet
Vajanského nábrežie 2 P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: cemuz@snm.sk; kabinet@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 145, +421 2 20 469 266
VOIP: 269 145, 269 266