Zápona opasku s figurálnou výzdobou / Stupava / 2 pol. 5 storočia pred Kristom