Námestníci GR SNM


PhDr. Gabriela Podušelová

zástupkyňa štatutára SNM
námestníčka GR SNM pre Úsek odborných činností 

sídlo:      Vajanského nábrežie 2 
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:    gabriela.poduselova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 165 

Ing. Tomáš Bodó
námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky

sídlo:       Vajanského nábrežie 2 
                P. O. BOX 13 
                810 06 Bratislava
e-mail:     tomas.bodo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 69 167
mobil:     +421 905 875 840  

Mgr. Martina Kacvinská 
námestníčka GR SNM pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy 

sídlo:      Vajanského nábrežie 2
               P. O. BOX 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    martina.kacvinska@snm.sk 
telefón:   +421 917 137 154

PhDr. Jozef Bednár, PhD. 
námestník GR SNM pre Úsek komunikácie 

sídlo: Vajanského nábrežie 2
         P. O. BOX 13
        810 06 Bratislava 
e-mail: jozefbednar@snm.sk
mobil: +421 915 716 910