Námestníci GR SNM


PhDr. Gabriela Podušelová

štatutárny zástupca GR SNM
námestníčka GR SNM pre Úsek odborných činností 

sídlo:      Vajanského nábrežie 2 
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:    gabriela.poduselova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 165


Ing. Tomáš Bodó
námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky

sídlo:       Vajanského nábrežie 2 
                P. O. BOX 13 
                810 06 Bratislava
e-mail:     tomas.bodo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 69 167
mobil:      +421 905 875 840