Zaujímavosti zbierkového fondu

Medzi najzaujímavejšie exempláre zbierkového fondu patria vzácne kachľové pece, ktoré sa nachádzajú tak v expozícii na hrade Krásna Hôrka, ako aj v priestoroch kaštieľa Betliar. K vzácnym hradným zbierkam môžeme zaradiť viaceré chladné zbrane zo 16. a 17. storočia, napr. kostýmový kord, ceremoniálnu kosu alebo obojručný meč, ktoré sú inštalované v priestoroch Gotického paláca v tzv. Starom hrade. Medzi návštevníkmi veľmi obľúbený a vyhľadávaný je pohrebný koč navrhnutý a skonštruovaný na prenesenie telesných ostatkov grófky Františky Andrássyovej v roku 1904. V súčasnosti je umiestnený na prízemí severozápadnej bašty hradu.

Veľmi zaujímavé a umelecky hodnotné nábytkové kusy, napríklad truhlice, stoličky, posteľ s baldachýnom alebo skrine, si návštevníci môžu prezrieť na 1. a 2. poschodí kaštieľa Betliar. Medzi najhodnotnejšie zbierky patria skriňové hodiny v Ružovom salóniku na 2. poschodí kaštieľa a najstaršie tlače (prvotlače) – inkunábuly z konca 15. storočia.