Zaujímavosti zbierkového fondu

[]Dezider Milly
   
   DEZIDER MILLY.  KRIVÝ JAROK, 1944
   Národný umelec Dezider Milly, zakladajúci a najvýznamnejší predstaviteľ výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska.

krivy jarok

DEZIDER MILLY: Krivý jarok,1944 (Slovenská Pošta, a.s.)
Číslo emisie: 018 CSO 385/06
Dátum vydania: 06.12.2006
Autor známky: František Horniak