Zbierkový fond SNM


SNM spravuje najrozsiahlejší zbierkový fond v Slovenskej republike. V súčasnosti ide o takmer 4 mil. zbierkových predmetov spoločenskovedného aj prírodovedného zamerania.

Rozsiahly a mimoriadne rôznorodý zbierkový fond Slovenského národného múzea ponúka každému návštevníkovi možnosť nájsť niečo zaujímavé a neobvyklé. Niektorých zaujme honosné zariadenie šľachtických sídiel, iných zas predmety dennej potreby, ktorých použitie častokrát vedia vysvetliť už len odborníci.

Významné archeologické nálezy z územia Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek sa nachádzajú v Archeologickom múzeum v Bratislave. Zbierky s vyše 150 000 zbierkovými predmetmi sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea. Mnohé boli získané kúpou či darom, napríklad Mohaplova a Marcelova zbierka. V múzeu je dočasne uložená aj zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave, tzv. Schimkova - egyptské, grécke a rímske pamiatky a nálezy z územia bývalého Uhorska.

Nadšencov tradičnej ľudovej kultúry v oblasti ľudového textilu a odevu určite zaujme mimoriadne cenná kolekcia tzv. kútnych plachiet, čepcov a párt a v oblasti remesiel zas kolekcia modrotlačových a medovnikárskych foriem. Medzi najvzácnejšie predmety vo fonde ľudového umenia patrí sklomaľba Piety a Jánošikova družina, plastika Madony s dieťaťom a Piety. Vo fonde ľudového nábytku je najväčšou zbierka šatných truhiel dokladujúca ich konštrukčnú rozmanitosť, širokú škálu výzdobných techník a motívov. Najstaršia z nich je datovaná do roku 1670. Všetky spomínané doklady ľudovej kultúry a tradície sa nachádzajú v Etnografickom múzeu v Martine.

Osobitnú pozornosť si zasluhujú aj zbierkové predmety Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Z dokumentačného hľadiska sú neobyčajne cenné dva fajansové džbány pohrebného bratstva Chevra Kadiša v Senici z 18. storočia. Medzi historickými knihami sú diela chýrneho bratislavského rabína Chatama Sofera, presláveného aj vďaka svetoznámemu rabínskemu učilišťu, ktoré pôsobilo do roku 1939 v Bratislave

V prípade, že vás zaujíma vývoj slovenskej hudobnej tvorby, navštívte SNM -  Hudobné múzeum v Bratislave. Možno tu vidieť pozoruhodný autograf prvej slovenskej národnej opery Krútňava skladateľa Eugena Suchoňa, či autograf základného diela slovenského orchestrálneho symfonizmu - symfonickej básne Osud a ideál od J. L. Bellu. Z hudobných nástrojov sa k vzácnym pamiatkam radí klavír z dielne Nanette Streicherovej z roku 1827, doteraz najstarší zachovaný klavír rovnakej stavby pochádzajúci z tejto viedenskej dielne.

Flámske a nemecké gobelíny zo 16. a 17. storočia  (Lüneberský gobelín), hodnotné kolekcie historických hodín, skla a porcelánu možno nájsť v Historickom múzeu v Bratislave. Múzeum spravuje aj unikátny nález mincí – Košický zlatý poklad a v jeho zbierkových fondoch sa nachádza tiež Jánošíkova valaška.

Obdivovateľov výtvarného umenia potešia maliarske diela významných európskych majstrov Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abrahama Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d´Arthois, Bojnický oltár Narda di Cione, sochárske práce Dionýza Stanettiho, a mnohé iné vzácne zbierkové predmety Bojnického múzea v Bojniciach. Medzi zaujímavé exempláre SNM patria tiež vzácne kachľové pece, nachádzajúce sa v expozícii Múzea Betliar v Betliari na hrade Krásna Hôrka, ako aj v priestoroch kaštieľa Betliar. Najznámejšou je pec v izbe Žofie Serédyovej, z kachlíc s modrobielou polevou a reliéfnou výzdobou v podobe granátového jablka. K vzácnym predmetom patria viaceré chladné zbrane zo 16. a 17. storočia, napr. kostýmový kord, obojručný meč alebo ceremoniálna kosa - úderná a sečná zbraň na dlhej násade určená pre dvornú stráž kráľa Mateja. Návštevnícky známy a veľmi vyhľadávaný je pohrebný koč navrhnutý a skonštruovaný na prenesenie telesných pozostatkov grófky Františky Andrássyovej z roku 1904. Medzi najhodnotnejšie exponáty patria skriňové hodiny v Ružovom salóniku na 2. poschodí kaštieľa a najstaršie tlače (prvotlače) – inkunábuly z konca 15. storočia.

V Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni iste zaujme jedna z najznámejších slovenských bábok – Drobček z Matelka.  Pozoruhodné sú tiež indonézske tieňové bábky Wayang Golek, či luminiscenčné bábky Františka Tvrdeka. Vo svojich zbierkach múzeum uchováva aj poslednú divadelnú maringotku, s ktorou hrávala kočovná bábkarská rodina Dubských z Piešťan a dom pre bábiky s dobovým zariadením vyrobený v polovici 19. storočia. Špičkové zbierkové predmety z oblasti entomológie nájdeme v zbierkach Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Patria do zoznamu druhov sledovaných EU v rámci druhov radených do NATURA 2000.

Zaujímavé sú aj informácie o zbierkových predmetoch vyjadrené v číslach. V hradnom paláci Múzea Červený Kameň v Častej tak napríklad návštevníci môžu zhliadnuť 1 729 historických zbierkových predmetov.  Stále je to iba 12,83 % z celkového počtu, ktoré múzeum vlastní. Historická knižnica na hrade obsahuje 14 312 zväzkov kníh. Ak by sme ich chceli uložiť na jednu policu, musela by mať dĺžku 286 m. Pozoruhodný je tiež najväčší koberec zo zbierok tohto múzea - má 44,12 m2, čo je približne plocha priemerného dvojizbového bytu.