Hlaveň dela na lafete


Autorka textu: Mgr. Katarína Malečková 
Foto: SNM – Múzeum Bojnice

V zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice sa nachádzajú aj zbrane. Táto skupina zbierok sa ďalej delí na zbrane palné a chladné. Jednou z najstarších palných zbraní je hlaveň dela na lafete, ktoré sa nachádza na I. nádvorí Bojnického zámku. Značenie na hlavni nám umožnilo určiť objednávateľa zbrane, majstra, ktorý hlaveň vyhotovil a tiež rok výroby. 

 

Hlaveň dela odliata z bronzu je hladká a na štyroch miestach prečlenená prstencami. Ústie hlavne je zosilnené širším prstencom. Po bokoch sú čapy, ktoré slúžili na uloženie do lôžka lafety. Rukoväte na vrchnej strane majú tvar delfínov. Povrch dela na hornej časti hlavne má plastickú reliéfnu výzdobu. Smerom od ústia ku dnu je to zoomorfný motív (medveď?), pravdepodobne majstrovská značka, pod ňou je nápis v profilovanom rámiku OPUS. GEOR(GIUS). HARWAT. DE. BRINII. Potom nasleduje zarámovaný Zayovský erb, pod ním je erb rodu Gara, z ktorého pochádzala prvá manželka Františka Zaya, Barbora Bánffy. Pod erbami je nápis SUMPTIBUS. EGREGY. FRAN(CIUS). ZAY. DE CHEMER. P(RE)FECTI CASTRI. AGRIEN(SIS). SUM. PARATUS AN(N)O DO(MIN)I. M. D. L. O Preklad textov znie: Dielo Juraja Harwata z Brinii. Na náklady vznešeného Františka Zaya z Csömöru, prefekta jágerského hradného panstva bolo vyhotovené roku pána 1550.

Mesto Brinje (nemecky Bründl) sa nachádzalo v Ogulinskej župe v Chorvátsku. Z tohto mesta pravdepodobne pochádzal aj výrobca dela.