Kalichové vélum s pelikánom (17. stor.) / SNM – HM


Predmet bol v minulosti používaný v rímskokatolíckej cirkvi v priebehu obradu liturgie na prikrytie kalicha. Toto kalichové vélum je v súčasnosti majetkom SNM – Historického múzea so sídlom na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií. Majstrovské stvárnenie výšiviek indikuje prácu školeného vyšívača. Pôvod véla nie je známy, ale výšivka pripomína talianske a francúzske práce zo 17. storočia.  

  

Táto štvorcová prikrývka je ušitá z bielej hodvábnej tkaniny a takmer celoplošne zdobená rôznymi technikami výšivky s hodvábnymi a kovovými , najmä zlatými niťami. Predmet dokladá majstrovsky zvládnutú prácu vyšívača s kovovými niťami, vláknami a aplikáciami, ktoré sú náročnejšie na pravidelné ukladanie stehov a na formovanie tvarov. Hodvábna niť je použitá na zložitú techniku výšivky – uzlíčkovanie, ktorou je vyformovaný pelikán a jeho mláďatá. Drobné uzlíčky ukladané tesne vedľa seba dodávajú ploche predmetu jemnú zrnitosť a vďaka tomu aj refiéfnosť. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou nad ním je doplnený florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z renesančnej výšivkovej tradície. 


Už v 2. storočí n.l. sa objavuje báj o rodičovskej láske, v ktorej pelikán kŕmi svoje mláďatá vlastnou krvou. Pelikán, ktorému mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho krvou je v kresťanstve motívom Kristovej obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách zmŕtvychvstania, pretože podľa niektorých autorov mláďatá pelikána boli zahubené hadom a pelikán ich svojimi kvapkami krvi oživil. V prenesenom význame je atribútom personifikovanej kresťanskej lásky.

Autorka textu: Eva Hasalová, kurátorka SNM – Historické múzeum 
Foto: Dano Zachar