Zbierkové predmety

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 z 3

 

Mentieka (polovica 19. storočia) / SNM – HM

Mentieka (polovica 19. storočia) / SNM – HM

Mentieka pochádza z rodiny Pongráczových z Varína z druhej polovice 19. storočia, pričom sa mohla nosiť až do 20. storočia. Slúžila ako slávnostný reprezentatívny šľachtický odev. Mentieka bola súčasťou šľachtického...

 

Fajansa v Modre

Fajansa v Modre

Text a foto: SNM – Múzea Ľ. Štúra v ModreFajansový tanier z proveniencie modranskej keramickej dielne je datovaný do konca 19. storočia. V modranských keramických dielňach sa do prvej polovice 19. storočia...

 

Bronzová dýka z Malého Cetína (9. – 8. storočie p.n.l.) / SNM – AM

Bronzová dýka z Malého Cetína (9. – 8. storočie p.n.l.) / SNM – AM

V roku 1983 vyzdvihol pri stavbe rodinného domu v Malom Cetíne miestny občan neobvyklý predmet pokrytý zelenou patinou – dýku s prelamovanou rukoväťou. Pretože sa nález dostal do rúk archeológom až dodatočne,...

 

Sane slávnostné, alegorické (1725 – 1750) / SNM – MČK

Sane slávnostné, alegorické (1725 – 1750) / SNM – MČK

Rokokové pozlátené sane mali najmä dekoratívnu funkciu. Konštrukčne sú prevedené spôsobom, ktorý pri špeciálnych príležitostiach umožoval ich použitie aj ako dopravného prostriedku. Bohato zdobené alegorické sane s...

 

Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu

Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu

V uplynulom roku sa Slovenskému národnému múzeu – Hudobnému múzeu podarilo získať pozoruhodnú akvizíciu. Do svojho zbierkového fondu zakúpilo vzácnu zbierku maľovaných huslí slovenského pedagóga, etnomuzikológa,...

 

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 z 3