Zbierky


Zbierky – Bratislava

Zbierky (rukopisy, rozličná proveniencia)

 • Rukopisy (rozličná proveniencia)
 • Národné kultúrne pamiatky, 1861, 1918, 0,10 bm, I.
 • Listiny, 1411 – 1803, 8 kusov, S.
 • Erbové listiny – armálesy, 1654 – 1760, 4 listiny, I.
 • Hudobniny, koniec 14. – začiatok 15. storočia, 9 kusov, S.
 • Urbáre, 18. storočie, 4 kusy, S.
 • Obecné knihy, 1792 – 1871, 1 kus, S.
 • Testamenty, 1780 – 1808, 8 kusov, I.
 • Listy (rozličná proveniencia), 18. – 19. storočie, 0,3 bm, S.
 • Kalendáre, koniec 14. storočia – koniec 20. storočia, 17 kusov, I.

Mapy, plány, technická dokumentácia

 • Mapy, atlasy a plány, 1679 – koniec 20. storočia, 85 kusov, I.

Plagáty, letáky 

 • Plagáty s protižidovskou tematikou, 40. roky 20. storočia, 9 kusov, I.
 • Plagáty zo slovenských múzeí a galérií, 20. storočie 
 • Plagáty zo Slovenského národného múzea, 1955 – 2006, 273 kusov, S.

Pohľadnice

 • Pohľadnice budov SNM, koniec 19. – koniec 20. storočia, 188 kusov, I., S.

Obrazové dokumenty – fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

 • Sklené fotonegatívy, 20. storočie, 35 kusov, S.

Pečiatky

 • Pečiatky zo SNM a jeho predchodcov, 1925 – 1995, 18 kusov, I.

Zbierky – Martin

Rukopisy (rozličná proveniencia)

 • Rukopisy (rozličná proveniencia), 1662 – 1881, 707 kusov, K.

Mapy, plány, technická dokumentácia 

 • Mapy a plány, 1863 – 1900, 20 kusov

Plagáty, letáky 

 • Plagáty, letáky, 1876 – 1968, 900 kusov

Iné zbierky

Iné zbierky – Bratislava

 • Medaily, 1968 – 1998, 30 kusov, I.
 • Prinavrátenie kultúrneho dedičstva zo zahraničia (reštitúcia), 1919 – 1968, 1,25 bm, I.
 • Výbor zaradencov VI. pracovného práporu slovenskej armády, 1991 – 1997 (1941 – 1944), 0,50 bm, I.
 • Dokumenty k dejinám židovstva v Senici, 1715 – 1914, 0,10 bm, S.
 • Dokumenty k dejinám židovstva na Slovensku, 1828 – 1949, 0,3 bm, S.
 • Korešpondencia židov odvlečených zo Slovenska do koncentračných táborov, 1942 – 1945, 0,12 bm, I.
 • Súbor dokumentov súvisiacich s generálom M. R. Štefánikom, 0,24 bm, 1919 – 1939, I.
 • Odznaky slovenských múzeí, 20. storočie, 58 kusov, I. (získaných neskôr 200 kusov – nespracované)

Iné zbierky – Martin

 • Dotazníky k ľudovým zvykom a tradíciám, 1930 – 1975, 3,60 bm, K.
 • Hudobniny, 18. – 19. storočie, 558 kusov, K.
 • Novoročné pozdravy, 1962 – 1995, 0, 77 bm

Dokumentácia

Dokumentácia – Bratislava

 • Dokumentácia k dejinám židovstva na Slovensku, 20. storočie, S.
 • Holokaust, 1992 – 2000, 0,4 bm, S.
 • Pracovné tábory židov na Slovensku, 1940 – 1944, 0,12 bm, S.