Zborník SNM Archeológia

                                                                                                                                                                   
Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia (ISSN: 1336-6637) je časopis vychádzajúci od roku 1991 a nadväzujúci na dlhú tradíciu. Vznikol oddelením sa od Zborníku SNM – História, ktorý je od roku 1951 pokračovateľom Sborníka muzeálnej slovenskej spoločnosti založeného v roku 1896.

Zborník SNM – Archeológia predstavuje recenzované periodikum zaradené od roku 2019 do medzinárodnej databázy SCOPUS. Časopis uverejňuje pôvodné príspevky nadregionálneho významu z archeológie a príbuzných vedných disciplín s ťažiskovým zameraním na stredodunajský a stredoeurópsky región, orientované na materiálnu kultúru praveku, protohistórie a stredoveku, ako aj teoretické a syntetické štúdie. Na svojich stránkach taktiež prináša aj príspevky z medzinárodných kolokvií, pravidelne poriadaných Slovenským národným múzeum-Archeologickým múzeom, ktoré je vydavateľom zborníka a k príležitostným rubrikám periodika patria aj recenzie. V zborníku publikujú domáci slovenskí ako aj zahraniční autori najmä zo strednej Európy (Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska).

Zborník vychádza v jazykoch autorov s rozsiahlym resumé vo svetových jazykoch. Členmi jeho redakčnej rady sú etablovaní vedeckí pracovníci Slovenského národného múzea a poprední bádatelia zo Slovenska a Českej republiky. Každý príspevok je posudzovaný anonymne dvoma odborníkmi. Zborník vychádza vo formáte A4 raz ročne v termíne 31.5. Všetky ročníky periodika sú v úplnosti voľne sprístupnené (open access). Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, ako aj ďalšie publikácie Slovenského národného múzea si možno zakúpiť TU.

Redakčná rada

Etický kódex

Pokyny pre autorov               

Zborník Slovenského Národného Múzea 114 Archeológia 30/2020 (HTM, 78,1 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 113 Archeológia 29/2019 (HTM, 78,5 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 112 Archeológia 28/2018 (HTM, 49,4 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 111 Archeológia 27/2017 (HTM, 76,6 kB)
Zborník Slovenského Národného Múzea 110 Archeológia 26/2016 (HTM, 38,5 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 109 Archeológia 25/2015 (HTM, 43,7 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 108 Archeológia 24/2014 (HTM, 84,5 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 107 Archeológia 23/2013 (HTM, 52,1 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 106 Archeológia 22/2012 (HTM, 46,3 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 105 Archeológia 21/2011 (HTM, 31,7 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 104 Archeológia 20/2010 (HTM, 26,6 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 103 Archeológia 19/2009 (HTM, 38,3 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 102 Archeológia 18/2008 (HTM, 42,2 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 101 Archeológia 17/2007 (HTM, 41,0 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 100 Archeológia 16/2006 (HTM, 44,0 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 99 Archeológia 15/2005
(HTM, 42,2 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 98 Archeológia 14/2004
(HTM, 29,0 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 97 Archeológia 13/2003 (HTM, 19,2 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 96 Archeológia 12/2002
(HTM, 22,7 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 95 Archeológia 11/2001 (HTM, 22,2 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 94 Archeológia 10/2000
(HTM, 13,7 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 93 Archeológia 9/1999 (HTM, 51,8 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 92 Archeológia 8/1998 (HTM, 17,8 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 91 Archeológia 7/1997 (HTM, 22,4 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 90 Archeológia 6/1996 (HTM, 27,8 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 89 Archeológia 5/1995 (HTM, 52,2 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 88 Archeológia 4/1994 (HTM, 59,8 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 87 Archeológia 3/1993 (HTM, 53,5 kB)

Zborník Slovenského Národného Múzea 86 Archeológia 2/1992 (HTM, 46,5 kB)Zborník Slovenského Národného Múzea 85 Archeológia 1/1991 (HTM, 50,1 kB)