Železný strmeň tauzovaný striebrom / Bojná / 9-10. stor.