Zlatý náramok / Zohor / Rímska doba – Germáni, 1 stor. po Kristovi