142. výročie narodenia M. R. Štefánika

19. 7. 2022

142. výročie narodenia M. R. Štefánika

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád vás pozýva na slávnostné podujatie, ktoré sa koná pod záštitou Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri príležitosti 142. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika.

21. júla 2022 o 11.00 h sa pred rodným domom M. R. Štefánika v Košariskách uskutoční slávnostných akt za účasti zástupcov Ministerstva obrany SR. O 11.45 h bude nasledovať prehliadka expozície v rodnom dome M. R. Štefánika a o 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h sa uskutočnia scénické vstupy pre návštevníkov. O 17.00 h bude slávnostný program pokračovať službami Božími v evanjelickom kostole v Košariskách, kde tiež bude uvedená interaktívna publikácia SNM Cestujeme okolo sveta s Milanom Rastislavom Štefánikom.

22. júla o 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h čakajú návštevníkov SNM – Múzea M. R. Štefánika ďalšie scénické prehliadky. O 16.00 h sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Albertína pri Múzeu Milana Rastislava Štefánika bude konať beseda s Jozefom Banášom a jeho hosťami, znalcami osobnosti M. R. Štefánika. Dvojdňový program zavŕši večerný koncert na nádvorí Štefánikovho rodného domu, na ktorom sa predstaví saxofonista Adam Horváth s klaviristom Milanom Trizuliakom.

Bohatý program Štefánikových dní bude ďalej pokračovať 22. a 23. júla v Brezovej pod Bradlom. Pozvánku a plagát s kompletným programom posielame v prílohe.

Viac info

Mgr. Pavol Trúsik
tel.: 034/245 1102; e-mail: pavol.trusik@snm.sk
www.snm.sk/mmrs
FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika

Partneri

Ministrstvo obrany Slovenskej republiky
CZ ECAV Košariská - Priepasné 

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk