Armáda Márie Terézie a jej výzbroj v čase vojny o rakúske dedičstvo

25. 10. 2022

Armáda Márie Terézie a jej výzbroj  v čase vojny o rakúske dedičstvo

Slovenské národné múzeum pozýva na sprievodné podujatie k výstave Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia s názvom Armáda Márie Terézie a jej výzbroj v čase vojny o rakúske dedičstvo, ktoré sa koná v stredu 26. októbra 2022 o 17.00 h v priestoroch výstavy v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný. 

Militáriá, ktoré sú súčasťou jednej z tém výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, reprezentujú masívne jazdecké šable s typicky širokými čepeľami z obdobia okolo polovice 18. storočia. Čepele zdobia oslavné nápisy. Na jednej z nich, ktorá pravdepodobne patrila dôstojníkovi husárov, sú ryté ornamenty a postava Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty, spolu s heslom „Maria Mater Deipatrona Hungariae Sub Tuum Praesidium Confugio“ (Mária Matka Božia, patrónka Uhorska, pod tvoju ochranou sa utiekam). Z druhej strany má vyrytý dvojramenný kríž spolu s heslom „In Hoc Signo Vinces“ (V tomto znamení zvíťazíš) a tiež nápis v ráme „Exercituum Pellator Fortissime Esto Mecum“ (Boh vojny, najmocnejší Bellator, buď mojou silou). Ikonografický motív a glorifikujúce heslá, mali bojovníkovi priniesť šťastie v boji a víťazstvo. Na čepeli druhej šable je vyryté meno veliteľa pluku „Trenk“ a z druhej strany oslavný nápis „Vivat Teresia“, venovaný panovníčke. 

Spoznajte príbeh tereziánskych šablí. Zdá sa, že súvisí aj s kontroverznou osobnosťou neslávne známeho baróna Franz von Trencka (1711 – 1749), ktorý sa podieľal na čiastkových úspechoch rakúskej armády počas vojny o rakúske dedičstvo. Témou výzbroje tereziánskej armády prevedie Peter Rybárik, kurátor zbierok SNM – Múzea Červený Kameň. 

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia v sídelnej budove SNM v Bratislave prezentuje prostredníctvom vybraných tém konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo späté. Téma je zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie v 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie. Výstavný projekt zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň a SNM – Historického múzea je možné navštíviť do konca marca 2023. 

Mediálni patneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy