Čabala – prešovský Toulouse-Lautrec

16. 8. 2022

Čabala – prešovský Toulouse-Lautrec

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje spomienkový program – Čabala – prešovský Toulouse-Lautrec...chýba nám už 20 rokov, ktorý sa uskutoční 18.8.2022 o 16.00 h vo výstavných priestoroch múzea.

Michal Čabala bol jedným z najznámejších a najoriginálnejších rusínskych maliarov. Narodil sa 4. februára 1941 v Čabinách. Ako sedemnásťročný začal študovať v Brne odbor úžitkovej maľby v architektúre. Po ukončení školy krátko pôsobil ako výtvarník v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. V roku 1969 pod vedením profesorov Dezidera Millyho, Jána Mudrocha a Jána Matejku ukončil štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Už v ranej tvorbe predostrel svoj výtvarný program. Postupne ho i vďaka podnetu Dezidera Millyho rozvíjal a kryštalizoval, až nadobudol pevnú podobu. Umelecká tvorba Michala Čabalu pozostávala z komornej a monumentálnej maľby, ale taktiež kresby. Maľoval krajinu, portréty, figurálne kompozície, žánre, zátišia, mestskú krajinu. Predovšetkým pri krajine a portréte sa opieral o bezprostredný zrakový kontakt. „Do krajinomalieb a portrétov vkladá prítomnosť duchovnosti etnika. „Žiadny dokument, ale tvorba,“ uviedol Michal Bycko kurátor Múzea A. Warhola v Medzilaborciach. „Jeho temperamentná realistická maľba vychádza z tradícií impresívneho videnia a expresívneho maliarskeho prejavu.“ Nepreberal výdobytky moderných výtvarných prúdov. Ostal sám svoj a tým bol výnimočný. Základom výrazovej energie jeho tvorby je „kultúra farby“. Kolorit odvádzal zo zádumčivej farebnosti svojho rodného kraja. Typické boli rýchle, široké ťahy a živelné ukladanie farieb na podklad. Umelec sa často stretával s výčitkou, že jeho diela sú rozmazané alebo nedokončené. Podľa neho však maľba iba zrela. Svoju tvorbu prezentoval na 60 kolektívnych a 6 samostatných výstavách. Zomrel 3. 8. 2001 vo veku 61 rokov, v Prešove. Pochovaný je v Čabinách.

Viac info

Jana Truščinská
kultúrna a propagačná manažérka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453319; +421 911 705 799,
e-mail: jana.truscinska@snm.sk
www.snm.sk/mrk

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy