Drevené chrámy

28. 5. 2015

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pozýva na otvorenie výstavy pod názvom Drevené chrámy, ktorá sa uskutoční dňa 1. júna 2015 o 15.30 h v priestoroch SNM-Múzea rusínskej kultúry v Prešove na 1. poschodí.

Súbor makiet predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidylu, ktorý vyhotovil verné zmenšené kópie v mierke 1:50 skutočných sakrálnych drevených stavieb (cerkvi), nachádzajúcich sa v regiónoch severovýchodného Slovenska. Tieto stavby sú v súčasnosti veľmi navštevované a obdivované turistami z celého sveta, 38 kusov makiet pochádzajúcich z jeho zbierky ponúkne návštevníkom ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov, ich jednotlivých konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska. Výstava predstaví aj samotného autora tejto zaujímavej zbierky.

Výstava potrvá do 15.08.2015

Kontakt:
PhDr. Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka múzea
e-mail: olga.glosikova@snm.sk
tel.: +421 051 2453315, 0905 926 291