Jej Veličenskto kráľovná

28. 5. 2015

Kráľovná Alžbeta v našich dejinách a predstavách

Letná sezóna 2015 sa v betliarskom kaštieli nesie v znamení legendárnej kráľovnej Alžbety, známej tiež pod menom Sisi. Múzeum sídliace v kaštieli Andrássyovcov sa rozhodlo o nej usporiadať výstavu, ktorá je vôbec prvou na Slovensku.

V našej súčasnej kultúre je málo tak jednoznačných tém, ktoré zjednocujú vizuálnu predstavivosť či vedomie celých generácií, ako sú život a osudy cisárovnej a kráľovnej Alžbety. Práve oné vedomie či obraz, založené takmer výlučne na fikcii z päťdesiatych rokov 20. storočia nás v Betliari priviedlo k potrebe ukázať, čo všetko sa skrýva pod brilantne nasnímanou trilógiou režiséra Ernsta Marischku Sissi, v hlavnej úlohe s pôvabnou Romy Schneider. Rok čo rok si na Vianoce so zatajeným dychom sadáme k televíznym obrazovkám, aby sme opakovane prežili radosti i sklamania mladej láskavej cisárovnej a jej dobrého manžela, starostlivého cisára.

Sme si vedomí, že tento idealizovaný a skutočne pekný obraz plný pastelových farieb a nádherných kostýmov má v našich predstavách svoje pevné miesto a že sa ho nepodarí úplne prekryť históriou. I keď tá je v prípade kráľovnej Alžbety rovnako, ak nie viac pútavá ako filmový príbeh s umeleckým patentom. Zbierkový fond nášho múzea je dobrým základom a bol aj dôvodom k skoncipovaniu takejto výstavy. Mnohé z prezentovaných diel nikdy neboli vystavené a nesmierne nás teší, že sa nám podarilo na výstavu zapožičať unikátne zbierkové predmety z viac ako pätnástich slovenských, maďarských a rakúskych múzeí a kultúrnych inštitúcií, ktoré bežne neopúšťajú svoje domovské expozície a depozity.

Návštevníci na výstave v betliarskom kaštieli budú môcť vidieť mnohé výtvarné diela viažuce sa na kráľovnú, ale aj jej osobné predmety, ako sú vejáre, topánky, prsteň s briliantmi, ktorý venovala bardejovskej farnosti, či mohutné trónne kreslo vyrobené pre Františka Jozefa I., na ktorom sedel aj svätorečený pápež Ján Pavol II. Medzi exponátmi určite zaujmú aj pravé plesové šaty filmovej kráľovnej Romy Schneider. K výstave sa pripravuje dvojjazyčný katalóg.

Pre návštevníkov je pripravených množstvo sprievodných podujatí na celé leto. Tvárou týchto podujatí bude dvojníčka kráľovnej Sisi – Erika Došeková, ktorú návštevníci budú mať možnosť prvýkrát vidieť 6. júna od 14.00 v kaštieli.

Program otvorenia výstavy:
16:00 tlačová konferencia za účasti Györgya Habsburga, hosťa vernisáže Adriany Kučerovej a organizátorov výstavy v kaštieli Betliar
16:30 prehliadka výstavy len pre predstaviteľov médií
17:00 slávnostné otvorenie výstavy príhovormi predstaviteľov SNM a Györgya Habsburga
17:30 recitál hosťa vernisáže opernej speváčky Adriany Kučerovej
18:00 prehliadka výstavy

Kontakt:
Judita Krajčiová, 0918 686 634, judita.krajciova@snm.sk