Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico

20. 2. 2023

Koldo Chamorro. El Santo Christo IbéricoKoldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico
Vizuálna úvaha o náboženských obradoch na Pyrenejskom polostrove

Tlačová správa, 20. február 2023, Bratislava

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Instituto Cervantes v Bratislave pripravilo spoločnú výstavu s názvom Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico, ktorá bude slávnostne otvorená

dňa 24. februára 2023 o 17.00 h v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave
a pre návštevníkov sprístupnená od 25. februára do 9. apríla 2023.

V tvorbe Kolda Chamorra (1949 – 2009), významnej osobnosti dejín španielskej fotografie poslednej štvrtiny 20. storočia, prevláda najmä fotografická reportáž, ktorú považoval za  najkomplexnejší spôsob rozprávania o živote človeka. V priebehu viac ako štyridsaťročnej kariéry vo svojich dielach riešil problematikou spoločenských štruktúr, náboženstva, ľudových slávností, býčích zápasov, ľudského tela, sexu a pod. S obľubou fotografoval Španielsko počas Frankovej diktatúry, a tiež zaznamenával zmeny, ktoré začali s nástupom demokracie po roku 1975. Pretože katolícka cirkev bola úzko spätá s diktátorským režimom, Chamorro mal obavy, že s postupným nástupom globalizácie zmizne aj potreba praktizovania akýchkoľvek tradičných rituálov a sviatkov v živote obyvateľov v krajine. Aby toto cenné dedičstvo predkov neupadlo celkom do zabudnutia, fotograf cestoval po regiónoch Španielska a zaznamenával rituály, ktoré sa neskôr stali už len turistickou atrakciou a stratili svoj pôvodný obsah a účel.  

Viac ako 60 čiernobielych fotografií, v súčasnosti vystavených v sídelnej budove SNM v Bratislave, je výberom z tohto Chamorrovho cyklu z rokov 1974 až 2000. Symbolicky v ňom predstavuje pätnásť zastavení krížovej cesty, ktoré predstavujú rytmus starobylej naratívnej štruktúry, kde jednotlivé fotografie spája téma kríža vo všetkých jeho významoch. Vznikol tak časozberný dokument o spoločnosti zaťaženej zaostalosťou, ale aj o procese, ako sa krajina so zaostalosťou vysporiadava. Z formálneho hľadiska fotografie zaujmú pozoruhodnou hrou s tieňom a obsah prekvapivo ozvláštňuje autorov nečakaný zmysel pre humor.  

logo cervantes

Mediálni partneri:

logo medialni