Levočská biela pani

10. 6. 2013

Levočská biela pani

Od 9. apríla je pre verejnosť v sídelnej budove Slovenského národného múzea otvorená výstava Levočská biela pani. Originálne exponáty, dobové dokumenty a unikátne materiálové kópie dobových šiat priblížia osobu a osud slávnej zradkyne.

Príbeh Levočskej bielej panej fascinoval dlhé roky slovenských i zahraničných návštevníkov levočskej radnice. V jej priestoroch často znela otázka: Ako to bolo naozaj? Odpoveď na ňu hľadali pracovníci dvoch múzeí Slovenského národného múzea: SNM-Spišského múzea v Levoči a SNM-Múzea v Betliari. Tri roky bádali v archívoch a depozitároch, ale aj osobne putovali po stopách záhadnej osobnosti. Postupne sa podarilo, aj vďaka spolupráci s maďarskými kolegami, zložiť mozaiku životných peripetií levočskej bielej panej – vlastným menom Juliany Korponayovej. Vznikla výstava, ktorej cieľom je odstrániť nánosy legendy a vrátiť sa k skutočnému príbehu z 18. storočia. Zároveň je ambíciou autorov prekonať hranice medzi regiónmi a poukázať na tie historické i umelecké fakty, ktoré formovali celý stredoeurópsky región.

Výstava je na ploche 470 m2 rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša obraz skutočnej postavy Juliany Korponayovej, dcéry, ženy a matky na pozadí udalostí doby. V záujme ochrániť svoju rodinu (svojho otca a syna) odmietla odovzdať listy rebelov pre orgány vtedajšej habsburskej moci. Príbeh reálnej historickej postavy končí na popravisku v Győri, záznamom v tamojšej Matrike zosnulých. Druhá časť výstavného projektu približuje legendu o krásnej žene, ktorá predstierala lásku k povstaleckému kapitánovi Štefanovi Andrášimu (Andrássymu), aby mu jednej noci ukradla kľúč od levočskej mestskej brány a vpustila cisárske vojská. V tejto časti sa autori výstavy venujú interpretácii príbehu v literárnych, výtvarných i filmových umeleckých dielach. Návštevníka čakajú hudobné ukážky, premietanie filmov a výňatky z románov, ktoré vytvorili legendu. Medzi vystavenými predmetmi sú originály Szátmarského mieru, prvých novín vydávaných v Uhorsku či kapitulácie Levoče. Tiež kópie dokumentov týkajúce sa Juliany Korponayovej – prepis výsluchu, jej testament a listy napísané vo väzení pred popravou. Výstava obsahuje aj výňatok z knihy zosnulých, kde sa uvádza dátum a miesto jej popravy a pochovania. Zložitosť doby rákociovského stavovského Centrum múzejnej komunikácie Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16 tel.: +421/2/204 69 142, e-mail: marketing@snm.sk, www.snm.sk povstania, okrem unikátnych archívnych dokumentov, približujú aj výtvarné diela. Návštevníkovi predstavia tváre protagonistov – Juliany Korponayovej, Františka Rákociho II., Štefana Andrášiho či Žofie Serédyovej a iných. Portréty Juliany Korponayovej a Štefana Andrášiho dokonca inšpirovali autorov výstavy k vytvoreniu kópií ich šiat v skutočnej veľkosti. Legendu zhmotňuje kostolná lavica z levočského Chrámu sv. Jakuba, v ktorej sedávala samotná biela pani, látka z jej šiat, dobové zariadenie jej izby a ďalšie jedinečné exponáty. Levočská biela pani je prioritným projektom Slovenského národného múzea. Spolupracovalo na nej spolu 19 inštitúcií zo Slovenska a Maďarska.

V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave je prístupná od 9. apríla 2013 do 31. júla 2013.