Nočná krádež

2. 9. 2021

V noci zo dňa 27. na 28. augusta 1933 bolo zo zámku dedičov Jána Pálffyho v Bojniciach odcudzených 5 oltárnych obrazov v cene vyše 2,000.000 Kč. Krajinský úrad žiada, aby páni prednostovia úradov okamžite zaviedli po páchateľoch krádeže dôkladné pátranie. Pohraničné kontrolné stanice nech dbajú toho, aby obrazy neboli podlúdne vyvezené za hranice.

Takto znelo oficiálne vyhlásenie, ktoré dňa 28. augusta 1933 obletelo celú krajinu. Krádež vzácnych obrazov na Bojnickom zámku nemala v tom čase obdobu. Za vypátranie odcudzených diel bola vypísaná mimoriadna odmena vo výške 7500 Kč.

O 88 rokov neskôr sa tento príbeh krádeže zopakuje. Návštevníci Bojnického zámku môžu byť jeho súčasťou prostredníctvom inscenovanej večernej prehliadky pod názvom Nočná krádež.

S myšlienkou pripraviť na záver letnej sezóny večernú prehliadku s inscenovanými prvkami prišli za riaditeľom múzea priamo zamestnanci, ktorí pripravili scenár a postarali sa aj o samotnú realizáciu. "Počas letnej sezóny sme sa na zámku stretli skvelý kolektív, čo nás podnietilo k myšlienke veľkolepého zakončenia spoločne stráveného času. Využili sme nadchádzajúce výročie krádeže Bojnického oltára na konci augusta, ktorého sa divák môže takýmto spôsobom priamo zúčastniť," priblížila režisérka Michaela Kotríková

Špeciálne večerné prehliadky zámku obohatené o inscenované prvky odhaľujúce krádež Bojnického oltára si návštevníci budú môcť pozrieť v piatok 27. augusta 2021 od 19.00 h. V intervale 30 minút budú vstupy pokračovať až do 21.30 h.

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu na večernú prehliadku ako aj možnosti rezervácie vstupeniek budú zverejnené s dostatočným časovým predstihom na webe múzea www.bojnicecastle.sk.

Mediálni partneri SNM:

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk