Nočná krádež

6. 10. 2022

Nočná krádež

„V noci zo dňa 27. na 28. augusta 1933 bolo zo zámku dedičov Jána Pálffyho v Bojniciach odcudzených 5 oltárnych obrazov v cene vyše 2,000.000 Kč. Krajinský úrad žiada, aby páni prednostovia úradov okamžite zaviedli po páchateľoch krádeže dôkladné pátranie. Pohraničné kontrolné stanice nech dbajú toho, aby obrazy neboli podlúdne vyvezené za hranice.“ 

Toto je citát z oficiálneho vyhlásenia, ktoré dňa 28. augusta 1933 obletelo celú krajinu. Krádež vzácnych obrazov na Bojnickom zámku nemala v tom čase obdobu. Za vypátranie odcudzených diel bola vypísaná mimoriadna odmena vo výške 7500 Kč. 

Práve záhadná krádež Bojnického oltára sa stala námetom pre inscenované prehliadky Bojnického zámku, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť v piatok 28. októbra  a v sobotu 29. októbra. Réžie podujatia sa zhostila Naďa Uherová, o hudobnú zložku predstavení sa postarala Denisa Uherová. 

Vtipne vymyslenú divadelnú paródiu na krádež oltárnych obrazov odohrajú profesionálni aj amatérski herci vždy večer v čase od 18.00 do 20.00 hodiny. Jednotlivé vstupy sú plánované v 15-minútových intervaloch a vstupenky je možné si vopred zarezervovať na adrese marketing@bojnicecastle.sk. 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk #praveslovenske