Nové výstavy v SNM – Múzeu SNR v Myjave

23. 2. 2022

SNM – Múzeum SNR v Myjave pozýva na výstavy História na plagáte, plagát v histórii a Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu, ktoré budú otvorené 1.3.2022.

História na plagáte, plagát v histórii je výstava, ktorá zachytáva význam a zrod moderného plagátu na začiatku minulého storočia. Prezentuje bohatú a pestrú zbierku plagátov zo zbierkového fondu Múzea SNR. Kurátor výstavy Mgr. Juraj Krištofík, PhD. návštevníkom múzea predstaví plagát ako prostriedok propagácie a zbraň hromadnej komunikácie. Túto funkciu plagátu najlepšie demonštrujú obdobia budovania totalitných režimov a bojov vo svetových vojnách, na ktoré sa táto výstava zameriava. Juraj Krištofík ďalej hovorí: „Teoreticky najlepší plagát je nápadný, úsporný a účinný. Sprostredkováva priamu a jednoduchú správu. Plagát sa svojím obsahom dotýkal citlivých tém, ktoré majú tendenciu rozhýbať národ k činom. Zväčša bol vydávaný agentúrami s účelom nadchnúť, vystrašiť alebo zvádzať verejnosť. Nalieha, prehovára, zvádza a núti. Vlády využili plagát a techniku reklamy po prvý raz počas prvej svetovej vojny. Už na začiatku 20. storočia však psychológovia Walter Dill Scott a Gustave Le Bon verili, že masy sú citlivé na iracionálne pohnútky prostredníctvom podvedomia a na opakované príťažlivé heslá. Uvedomovali si, že masy môžu byť náchylné na zneužitie demagógmi, ale výhody efektívneho šírenia informácií prostredníctvom plagátov obavy rozptýlili". Výstava je teda aj svedectvom o tom, že úmyslom šíriteľov informácií nemusí byť vždy len informovanie o daných skutočnostiach či vlastnom presvedčení, ale ich cieľom je neraz upevnenie moci či finančný zisk, ktorý môžu dosiahnuť manipulovaním verejnosti.

Výstava bude otvorená od 1.3.2002 do 12.6.2022 v priestoroch SNM – Múzea SNR v Myjave.

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu je exteriérová výstava zapožičaná zo SNM – Múzea židovskej kultúry, Múzea holokaustu v Seredi. Zameriava sa na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode návštevníkovi približuje nacistickú rasovú politiku a prenasledovanie Sintov a Rómov. Venuje sa genocíde rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora" v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945. Autorom výstavy je historik Matej Beránek z Múzea holokaustu: „Výstava reflektuje konkrétne kroky, ktoré uskutočnil slovenský štát v oblasti protirómskej politiky. Od zavádzania pracovnej povinnosti, reštrikcie v každodennom živote, propagandu namierenú proti Rómom až po represálie po vypuknutí Slovenského národného povstania." Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi a zástupca delegácie Slovenskej republiky v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA) doplnil: „Zanedbávanie genocídy Rómov počas holokaustu prispelo k predsudkom a diskriminácii, ktoré mnohé rómske komunity stále zažívajú".

Výstava bude sprístupnená od 1.3.2002 do 31.3.2022 vo vonkajších priestoroch SNM – Múzea SNR v Myjave. 

Organizátormi výstavy sú SNM – Múzeum SNR v Myjave, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a SNM – Múzeum holokaustu v Seredi.

Viac info 

Mgr. Pavol Trúsik 
tel.: 034/245 1103; e-mail: pavol.trusik@snm.sk 
www.snm.sk/msnr 
FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika 

Mediálni partneri 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk