Obnova NKP Krásna Hôrka

18. 3. 2016

Slovenské národné múzeum dnes podpísalo zmluvu s víťazom výberového konania Ministerstva kultúry SR na projekt komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Ing. Arch. Petrom Kucharovičom. Okrem neho sa na tlačovej konferencii SNM v Bratislave k téme Krásnej Hôrky vyjadrovali generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň a generálna riaditeľka Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Iveta Kodoňová.

Hrad Krásna Hôrka, ktorý v roku 2012 zdevastoval požiar, prechádza časovo aj finančne náročným procesom obnovy. Dnes sa začala jej posledná etapa, pretože podpisom zmluvy Slovenského národného múzea s víťazom výberového konania Ministerstva kultúry SR na projekt komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Ing. Arch. Petrom Kucharovičom, sa otvára cesta na komplexnú revitalizáciu tejto vzácnej pamiatky našich dejín. Zmluva umožní začiatok prác na projektovej dokumentácii.

V čase požiaru bolo na Krásnej Hôrke umiestnených 4 229 zbierkových predmetov (vrátanie tých v depozitároch). Pri požiari bolo poškodených a zničených 352 zbierkových predmetov. Oheň zničil aj časť expozície otvorenej v roku 2011 na hornom hrade.

V rámci prvej etapy obnovy hradu múzeum zachraňovalo muzeálne zbierky a predmety, mapovalo rozsah škôd, bolo zhotovené dočasné zastrešenie všetkých objektov hradu. V nadchádzajúcom období budú odstránené skryté vady, ktoré sa prejavili v záručnej dobe.

Druhá etapa spočívala v tom, že boli urobené trvalé krovy a strechy s krytinou z pálenej keramickej škridle a medeného plechu. Strechy boli doplnené medenými remeselne vyrobenými atypickými strešnými doplnkami. Od 13. septembra minulého roku vo veži hradnej kaplnky opäť visia tri zvony, ktoré boli pri požiari celkom zničené a teraz nanovo odliate.

K dnešnému dňu na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka a reštaurovanie vybraných zničených zbierkových predmetov Slovenské národné múzeum vynaložilo 4 550 139,77 eur z poistného plnenia a 16 704,- eur z verejnej zbierky.

Termín sprístupnenia hradu verejnosti bude známy po súťaži na zhotoviteľa stavebných prác a expozície a po ich realizácii.