Od Nílu k Dunaju Pamiatky ríše faraónov v Bratislave

3. 10. 2022

Od Nílu k Dunaju Pamiatky ríše faraónov v Bratislave

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum otvorí dňa 4. októbra 2022 o 16.00 h  novú výstavu s názvom Od Nílu k Dunaju. Pamiatky ríše faraónov v Bratislave. Výstava, ktorú sprevádza rovnomenné špeciálne podujatie, bude prístupná pre verejnosť do 31. decembra 2022 v priestoroch múzea na Žižkovej ulici v Bratislave. 

Mimoriadna výstava dopĺňa už existujúce výstavy SNM – Archeologického múzea, ktoré prezentujú staré zbierky – Kabinetnú zbierku evanjelického lýcea v Bratislave a Marcelovu zbierku. Vystavené predmety sú z veľkej časti zapožičané z ďalších bratislavských múzeí – Múzea mesta Bratislavy a SNM – Prírodovedného múzea. Na jednom mieste návštevníci uvidia výnimočné originálne predmety zo starovekého Egypta, niektoré vôbec po prvý raz či po veľmi dlhej dobe. 

Vernisáž výstavy je súčasťou otvorenia rovnomenného podujatia, ktoré bude trvať počas celého októbra a jeho aktivity sa uskutočnia na dvoch miestach: v SNM – Archeologickom múzeu a v SNM – Prírodovednom múzeu. Pre záujemcov sú tu pripravené prednášky egyptológov, rôzne komentované prehliadky a tvorivé dielne. Prostredníctvom podujatia si archeológovia pripomenú významné egyptologické výročia. 27. septembra uplynulo 200 rokov od zverejnenia rozlúštenia hieroglyfického písma Jeanom – Françoisom Champollionom a 4. novembra bude presne 100 rokov od objavenia hrobky panovníka Tutanchamona Howardom Carterom. Prednášky a komentované prehliadky budú tak venované prepojeniu výročí so zaujímavými pamiatkami, ktoré je možné vidieť v spomínaných múzeách v rámci ich expozícií a výstav. 

Na záver podujatia múzejníci vyžrebujú výhercov egyptských suvenírov spomedzi  návštevníkov, ochotných zodpovedať niekoľko jednoduchých otázok. Výhercovia, prítomní na záverečnej prednáške, si suveníry priamo odnesú, alebo ich obdržia na základe poskytnutých údajov. 

Program 

SNM – ARCHEOLÓGICKÉ MÚZEUM
Žižkova 12 (vstup č.16), Bratislava

4. 10. 2022 (utorok) o 16:00 Slávnostné otvorenie výstavy a zahájenie podujatia

15. 10. 2022 (sobota) Medzinárodný deň archeológie
10:00    Zvláštne tváre Egypta, komentovaná prehliadka pre rodiny s deťmi, prevedie autorka výstavy Mgr. Anna Bajanová. (Archeologička, múzejná pedagogička a vedúca oddelenia propagácie v SNM – Archeologickom múzeu. Venuje sa predovšetkým popularizácii archeológie, tvorbe výstav a programov pre verejnosť. 
11:00 – 15:00  Tvorivé dielne – dotváranie egyptských amuletov
15:00    Komentovaná prehliadka výstavy s egyptológom Mgr. Jozefom Hudecom, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje komplexnému spracovávaniu egyptských zbierok na Slovensku.
16:30    Dramatické osudy egyptologických zbierok v Prešporku – Bratislave, prednáša Mgr. Jozef Hudec, PhD. (Diplomat a egyptológ. V Egypte vedie už 15 rokov slovenskú časť výskumu v lokalite Tell el-Retábí. Dlhé roky sa snaží vystopovať okolnosti vzniku slovenských egyptologických zbierok, dokonca cesty jednotlivých významných egyptských predmetov na územie Slovenska. Jeho zistenia sú veľmi zaujímavé. Mapuje nielen samotné starožitnosti po stránke ikonografickej, lingvistickej a pomocou hľadania analógii, ale aj s ohľadom na rozvoj egyptológie či výskumy v Egypte v minulosti. Sústreďuje sa tiež na zberateľov a cestovateľov najmä z radov významných šľachtických rodov pôsobiacich na Slovensku a ich nevšedné osudy v súvislosti s prezentovanými egyptskými zbierkami. Všetky informácie skladá doktor Hudec do zaujímavej mozaiky. 

23. 10. 2022 (nedeľa)
10:00    Zvláštne tváre Egypta, komentovaná prehliadka pre rodiny s deťmi, prevedie autorka výstavy Mgr. Anna Bajanová
14:00    Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú laickú verejnosť, prevedie autorka výstavy Mgr. Anna Bajanová
16:00    Vidím nádherné veci, história objavu Tutanchamonovej hrobky, prednáša Mgr. L. Hulková, PhD. (Pôsobí na Viedenskej univerzite v odbore egyptológia, aj ako členka výskumného tímu v egyptskom Tellel-Retábí. Venuje sa predovšetkým staroegyptským pohrebným rituálom, materiálnej kultúre a Druhému prechodnému obdobiu v rámci dejín starovekého Egypta. Prednáška predstaví moment jedného z najvýznamnejších objavov egyptológie a jeho dosah na celosvetovú archeológiu. Nahliadneme do hrobky plnej pokladov a zistíme, či niečo podobné nemáme aj v našich zbierkach. 

26. 10. 2022 (streda)
15:30    Komentovaná prehliadka pre širokú verejnosť, prevedie autorka výstavy Mgr. Anna Bajanová
17:00     Radosti a starosti faraóna Tutanchamona, prednáška Dr. phil. V. Verešová. (Archeologička a egyptologička, pôsobí na Ústave orientalistiky SAV a je členkou výskumného tímu v Tell el-Retábí. Zaoberá sa predovšetkým obdobím Novej ríše v starovekom Egypte a medziregionálnymi kontaktmi vo východnom Stredomorí. Prednáška prezentuje dobu vlády faraóna Tutanchamona, jeho predchodcov, okolnosti za akých nastúpil na trón a prečo zomrel na prahu dospelosti. V prednáške predstaví aj predmety, ktoré je možné vidieť v rámci našich výstav. 

UKONČENIE PODUJATIA, VYŽREBOVANIE VÝHERCOV

SNM – PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

12. 10. 2022 (streda) o 16:00   Človek v čase a priestore s dôrazom na egyptské pamiatky, prednáša RNDr. Alena Šefčáková, PhD. (Kurátorka antropologických zbierok a autorka antropologickej expozície Človek v čase a priestore. Patrí do slovenského výskumného tímu, ktorý sa zúčastňuje výskumov v egyptskej Tell el-Retábí. Robila analýzy mumifikovaných ľudských pozostatkov zo starovekého Egypta, ktoré sa nachádzajú v zbierkach SNM – Prírodovedného múzea). 

18. 10. 2022 (utorok) o 17:00 Staroegyptská rakva v SNM – Prírodovednom múzeu, prednáša Mgr. D. Magdolen, PhD. (Egyptológ a riaditeľ Ústavu orientalistiky SAV. Venuje sa staroegyptskej materiálnej kultúre a náboženstvu. Vo svojej vedeckej práci sa veľmi podrobne venoval aj preskúmaniu významnej egyptskej pamiatky na území Slovenska – staroegyptskej rakve, ktorá je súčasťou zbierok SNM – Prírodovedného múzea, v súčasnosti v antropologickej expozícii. Priblíži výsledky výskumu a poodhalí, čo sa skrýva za maľovanou výzdobou či hieroglyfickými textami). 

Viac informácií

anna.bajanová@snm.sk; + 421 2 204 91 277
www.snm.sk/am 

Partneri 

SNM – Archeologické múzeum 
SNM – Prírodovedné múzeum
Múzeum mesta Bratislavy
Nadácia Aigyptos
Ústav orientalistiky SAV

Mediálni patneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy