Predĺženie výstavy a krst katalógu: Rimania a Slovensko

29. 6. 2022

Predĺženie výstavy a krst katalógu: Rimania a Slovensko

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum predlžuje svoju návštevnícky mimoriadne úspešnú výstavu do konca roka 2022

Výstava v priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu, ktorú zhliadlo už viac ako 30 000 návštevníkov, bola v rámci protipandemických opatrení sprístupnená mediálnym dňom bez vernisáže. Pri príležitosti jej predĺženia by sme Vás radi pozvali na krst rovnomenného katalógu, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2022 o 16.30 h v priestoroch výstavy. Svoju účasť na uvedení katalógu potvrdili všetci spoluautori. Prikladáme informácie o katalógu: 

Editor: Juraj Kucharík
Autori textov: Igor Bazovský, Kristián Elschek, Marek Gere, Katarína Harmadyová, Juraj Kucharík, Ľudovít Mathédesz, Margaréta Musilová, Ján Rajtár, Jaroslava Schmidtová, Boris Stoklas, Vladimír Turčan, Vladimír Varsik 

Katalóg k výstave Rimania a Slovensko je výpravnou publikáciou s rozsahom 336 strán o rímskom období na území Slovenska. Textová časť katalógu pozostáva z jedenástich prehľadových štúdii, v ktorých autori v rozšírenej forme reflektujú nosné témy výstavy. Štúdie dopĺňajú súčasné fotografie a fotografie dokumentujúce výskumy lokalít, mapy a pôdorysy stavieb. Katalógová časť predstavuje 241 predmetov inštalovaných vo výstave a tiež súbory predmetov. Predmety sú doplnené o popisy, náleziská, rozmery a datovania. Takmer 30 vybraných predmetov obsahuje rozšírené texty s podrobným opisom. Predmety sú predstavené prostredníctvom kvalitných fotoreprodukcií. Texty katalógu pripravilo dvanásť autorov zo SNM – Historického múzea, SNM – Archeologického múzea, Archeologického ústavu SAV, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Prešiel recenzným konaním dvoch odborných recenzentov, archeológov z Univerzity Komenského a Masarykovej univerzity. Katalóg vyšiel súbežne v slovenskom a anglickom jazyku. 

SNM – Historické múzeum ponúka návštevníkom možnosť pozrieť si 9 výstav a expozícií na 4 podlažiach Hradu.

Viac informácií

Mgr. Andrea Litváková, vedúca oddelenia komunikácie a vzdelávania
SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
P.O.Box 13
810 06 Bratislava
T: +421 2 204 83 104
M: +421 915 99 33 03
W: www.snm.sk/hm 
FB: www.facebook.com/SNMHistorickemuzeum

Mediálni patneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy Historická revue