Prípravy na prvú výstavu v Klenotnici Bratislaslavského hradu vrcholia

22. 4. 2010

Prípravy na prvú výstavu v Klenotnici Bratislaslavského hradu vrcholia

Tlačová správa