Reklama a obchod (1918 – 1948)

18. 7. 2017


SNM-Historické múzeum v spolupráci s Múzeom obchodu Bratislava a firmou D&D Studio pripravili v priestoroch Bratislavského hradu atraktívnu výstavu REKLAMA A OBCHOD (1918 – 1948).

Viac ako tritisíc vystavených predmetov dokumentuje rôzne podoby reklamy na našom území od vzniku prvej ČSR až do roku 1948. Rozvoj fenoménu reklamy bol viditeľný vo všetkých oblastiach života, či už pracovného alebo súkromného. Továrne, spoločnosti, firmy i jednotlivci začali komunikovať s potenciálnym zákazníkom pomocou vizuálne i slovne nápaditej reklamy.

Estetiku všedného dňa predstavujú rôzne reklamné a upomienkové predmety, smaltové tabule, hlavičkové papiere a účtenky, reklamy v novinách a tlačovinách, plagáty, letáky, pohľadnice, fľaše rôzneho druhu či napr. aj hasičský bicykel z prvej tretiny 20. storočia od súkromného zberateľa.

Zaujímavosťou sú 2 samostatné scény, prezentujúce koloniálny obchod (originálny dobový interiér obchodíka so zmiešaným tovarom z prvej polovice 20. storočia) a motoristickú dielňu.

Návštevníci si môžu výstavu REKLAMA A OBCHOD (1918 – 1948) pozrieť každý deň (okrem pondelka) v čase od 10.00 h do 18.00 h na 3. poschodí Bratislavského hradu.

Mediálni partneri: