Slovenské národné múzeum sprístupnilo e-learningový kurz

24. 8. 2010

Slovenské národné múzeum sprístupnilo e-learningový kurz

Slovenské národné múzeum sprístupnilo v rámci projektu Múzeá tretej generácie prvý e-learningový kurz, ktorý oboznámi záujemcov s možnosťami prípravy a plánovania vzdelávacích projektov. Kurz je otvorený po registrácii nielen múzejníkom, ale aj širokej verejnosti na www.snm.sk v sekcii Múzeá tretej generácie.

Viac v tlačovej správe