SNM končí spoluprácu so zhotoviteľom obnovy Spišského hradu

1. 6. 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) odstupuje od zmluvy o dielo, uzatvorenou so spoločnosťou Bing Stav, s.r.o. dňa 4. júna 2021, ktorá bola podpísaná na predmet zákazky: Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa. 

Dôvodom odstúpenia od zmluvy je najmä dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Bing Stav, s.r.o., voči svojim subdodávateľom. Zo strany zhotoviteľa dochádzalo navyše k nevykonávaniu, resp. omeškaniu so stavebnými a rekonštrukčnými prácami na Spišskom hrade. SNM sa viackrát pokúšalo o hľadanie možnosti pokračovania v ďalšej spolupráci so zhotoviteľom, uvedené problémy sa však len bezúspešne zväčšovali a zhotoviteľ riadne a včas nevykonával práce na Spišskom hrade. 

„Mrzí nás, že sme v tomto dôležitom projekte boli nútení odstúpiť od zmluvy o dielo so zhotoviteľom rekonštrukcie. SNM vyvíjalo až do poslednej chvíle maximálne úsilie preto, aby rekonštrukcia Spišského hradu pokračovala podľa dohodnutého harmonogramu a najmä aby bola kvalitne prevedená,“ vysvetľuje Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

Cieľom SNM teraz bude čo najskôr uskutočniť nové verejné obstarávanie v rozsahu nevykonaných stavebných a rekonštrukčných prác a pokračovať v rekonštrukcii hradu. „Do ukončenia súťaže a podpisu zmluvy s novým zhotoviteľom bude SNM realizovať niektoré menšie odborné práce na obnove hradu,“ dodáva Branislav Panis. 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy