SNM testuje nové digitálne technológie

5. 4. 2017


Tlačová správa, 5. apríla 2016, Bratislava

SNM testuje nové digitálne technológie

SNM-Prírodovedné múzeum na Vajanského nábr. 2 v Bratislave, v spolupráci s partnerom výstavy Giganty ľadovej doby spoločnosťou AB Trade, s.r.o. pod značkou 26House, testuje nové technológie proximity marketingu prostredníctvom tzv. beaconov priamo vo výstavných priestoroch.

Vybrané živočíchy na výstave Giganty ľadovej doby, označené malými plastovými beaconmi (majáčikmi), reagujú na priblíženie návštevníkov, ktorí si pred vstupom do výstavy do svojich smartfónov stiahli príslušnú aplikáciu. Záujemcom ponúknu pridaný obsah k výstave – obrázky, texty a hlasového sprievodcu. Návštevník, ktorý nájde všetkých 5 označených „gigantov" sa môže zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny. SNM každý mesiac vylosuje a odmení 3 výhercov.

Beacon je malý počítač, vybavený 2.4 GHz Bluetooth Low Energy vysielačom a ďalšími senzormi. Vysiela rádiový signál s využitím BLT Smart technológie. Moderné smartfóny tak rozpoznajú návštevníka v priestore a spustia požadovanú akciu. Beacon dovoľuje vytvárať aplikácie pre smartfóny na základe polohy a obsahu. Sprostredkuje okamžitú interakciu s používateľom. Je zaujímavý aj tým, že reaguje na podnety ako pohyb, zmena teploty, tlaku, a osvetlenia. Partner výstavy 26House je jednou z prvých spoločností, ktoré túto technológiu na Slovensku testujú. Ak sa spolupráca osvedčí, je možnosť pokračovať aj na zatraktívnení stálych expozícií SNM-Prírodovedného múzea.

Výstava trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov – Giganty ľadovej doby, ktorú pripravilo SNM-PM v spolupráci so spoločnosťou Giganti s.r.o., bude pre verejnosť prístupná v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave do 18. júna 2017.

Mediálni partneri SNM