Stanovisko Slovenského národného múzea k relácii RTVS „S úsmevom po Slovensku III,“ zo dňa 9. júna 2022

19. 7. 2022

Stanovisko Slovenského národného múzea k relácii RTVS „S úsmevom po Slovensku III,“ zo dňa 9. júna 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) nesúhlasí s niektorými výrokmi, ktoré zazneli v relácii RTVS „S úsmevom po Slovensku III“ dňa 9. júna 2022. Dané vyjadrenia sa týkali možného stotožňovania rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. Aj preto sa v stredu 13. júla 2022 uskutočnilo stretnutie iniciované splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky, na ktoré prijali pozvanie zástupcovia SNM, RTVS a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Pod správou SNM je 18 špecializovaných múzeí na Slovensku, vrátane múzeí, ktorých predmetom činnosti je výskum a prezentácia oboch národnostných menšín: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, ako aj SNM – Múzeum rusínskej kultúry. K rozvoju týchto múzeí pristupuje vedenie SNM rovnocenne. Práve SNM – Múzeum rusínskej kultúry patrí k tým špecializovaným múzeám, ktorým sa počas pandemického obdobia rozpočet neznižoval, ale bol naopak navýšený. 

Zástupcovia SNM na spomenutom stretnutí vyjadrili nielen nesúhlas s nepresnosťami v relácii RTVS, ale považujú za neprijateľné aj hrubé verbálne útoky na dotknutého zamestnanca, ku ktorým následne došlo najmä na sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu príde SNM s potrebnými opatreniami, aby k podobným vyjadreniam zo strany zamestnancov SNM v budúcnosti nedochádzalo.

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska  Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk  Informačný magazín Bratislavy