Stanovisko Slovenského národného múzea k vyjadreniam poverenej vedúcej oddelenia kontroly SNM na tlačovej besede poslancov Národnej rady SR 8. februára 2016

9. 2. 2016

Stanovisko Slovenského národného múzea k vyjadreniam poverenej vedúcej oddelenia kontroly SNM na tlačovej besede poslancov Národnej rady SR 8. februára  2016

Vedenie Slovenského národného múzea je prekvapené vystúpením poverenej vedúcej oddelenia kontroly SNM Ing. Daniely Néhezovej na včerajšej tlačovej konferencii poslancov NR SR J. Viskupiča a J. Mičovského z politickej strany OĽaNO, na ktorej sa vyjadrovala k záverom svojej kontroly v SNM-Múzeum Bojnice v roku 2015. Ing. Néhezová o svojej aktivite vedenie SNM vôbec neinformovala.

S prihliadnutím na prebiehajúce preverovanie záverov kontroly Generálnou prokuratúrou SR v SNM-Múzeum Bojnice sa k tejto veci v procese nebudeme vyjadrovať.

V súvislosti s podnetmi a sťažnosťami 7-ich pracovníkov SNM-Múzea Bojnice uvádzame, že vedenie SNM má záujem situáciu riešiť, čo dokumentuje aj skutočnosť, že GR SNM Viktor Jasaň, námestníčka GR SNM Gabriela Podušelová, riaditeľka kancelárie GR SNM Marcela Svetlanská a poverená vedúca oddelenia kontroly SNM Daniela Néhezová v utorok 2.2.2016 pricestovali do Bojníc na stretnutie s dotknutými pracovníkmi múzea. Jedna sťažnosť bola vyriešená na mieste k spokojnosti pracovníčky, ostatní zamestnanci na stretnutie s vedením SNM bez ospravedlnenia neprišli napriek upozorneniu, že GR by sa s nimi kvôli vyjasneniu stanovísk rád stretol osobne. V snahe vyriešiť situáciu nespokojných zamestnancov sa GR SNM rozhodol pozvať ich ešte raz, do Bratislavy, na utorok 9. 2. 2016. V piatok 5. 2. 2016 však svoju účasť na stretnutí zo zdravotných či rodinných dôvodov zrušili. Jediný, kto svoju účasť potvrdil, bol Ján Papco, riaditeľ SNM-Múzea Bojnice a vedenie SNM-Múzea Bojnice.