Vymenené domovy - Felcserélt otthonok – Austausch der Heimat

23. 11. 2016


Dlhodobú výstavu s týmto názvom pripravilo Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku so sídlom v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 v Bratislave. Výstava potrvá od 1. decembra 2016 do 31. 12. 2018.

Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou takýchto európskych povojnových pohybov boli aj udalosti, ktoré zmenili etnické zloženie povojnovej Československej republiky: odsun Nemcov, deportácia Maďarov zo Slovenska do Čiech, repatriácia Slovákov a Čechov zo zahraničia, výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku stavia pamätník tomuto obdobiu prostredníctvom výstavy Vymenené domovy - Felcserélt otthonok - Austausch der Heimat, ktorá návštevníkom predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami týchto udalostí. Prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov, v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov, výstava sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva.

Jadrom koncepcie je – okrem dôslednej dvojjazyčnosti – predovšetkým transparentnosť a prehľadná tematická a chronologická štruktúra artefaktov, ktoré návštevníkom rôznych národností a s rôznymi poznatkami ponúkajú viacero paralelných interpretačných rovín. Multimediálny charakter výstavy je zabezpečený  premietaním archívnych filmov a dokumentov tzv. "oral history". V tematickom členení výstavy sú zakomponované osobné príbehy ešte žijúcich pamätníkov udalostí.

Názov výstavy: Vymenené domovy - Felcserélt otthonok – Austausch der Heimat
Miesto konania: Brämerova kúria, Žižkova 18, Bratislava
Vernisáž: 30. 11. 2016 o 17:00 h
Doba trvania: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2018
Námet a koncepcia: Gabriella Jarábik
Multimediálne riešenie: MaSkmedia
Partneri: SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Vlastivedné múzeum v Galante, Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár, Munkácsi Mihály Múzeum, Békéscsaba, Slovenský filmový ústav, MANDA, Bibliotheca Hungarica
Projekt podporili: Občianske združenie Tradície a hodnoty Ministerstvo ľudských zdrojov, Budapešť Správa podpory ľudských zdrojov, Budapešť Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – Podpora kultúry národnostných menšín 2016