„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

26. 1. 2023

„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

Slovenské národné múzeum v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku a Občianskym združením Tradície a hodnoty otvorili dnes 25. januára 2023 o 15.00 h výstavu k 200. výročiu narodenia maďarského spisovateľa Imre Madácha. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave od 26. januára 2023 do 31. júla 2024.

Výstavný projekt, ktorý slávnostne otvára pamätný rok venovaný tejto významnej osobnosti maďarskej literatúry, vychádza z Madáchovho najvýznamnejšieho diela, postupne preloženého do 40 jazykov sveta – dramatickej poézie – Tragédia človeka, ktoré začal písať 17. februára 1859 v Dolnej Strehovej vo vtedajšom Uhorsku. Na pozadí dejín Európy a osobného sklamania z revolučných rokov 1848 – 1849 tu vyjadril márnosť morálneho pokroku či akéhokoľvek boja za slobodu.

Cieľom tejto netradične spracovanej a výtvarne avantgardnej výstavy, je predstaviť nielen literáta, ale práve Tragédiu človeka, okolnosti jej vzniku a jej následný samostatný život ako diela. Projekt ho interpretuje v rôznych žánroch, zobrazeniach a materiáloch tak, aby ho čo najviac priblížil rôznym skupinám návštevníkov. K pätnástim obrazom Tragédie človeka vzniklo postupom času množstvo ilustrácií, z ktorých autori zostavili grafický materiál, ako podklad výstavy. Súčasťou prezentácie je aj projekcia jedného z diel súčasného autora Endre Koroncziho – 15 obrazov z Ploubuter parku, ktoré bolo vytvorené priamo pre tento projekt. Svojou koncepciou nadväzuje na Tragédiu človeka tak, že každá sekunda filmového spracovania jednotlivých obrazov zodpovedá jednému veršu drámy. Paralela vetra a idey, pádu či vzletu bytosti a ducha vo filme poskytuje možnosť vžiť sa do drámy Madáchovho človeka v zrkadle súčasnosti.

Výstava v troch jazykoch so svojou interaktívnou a edukatívnou líniou má ambície zvýšiť povedome verejnosti o význame Madáchovho celoživotného diela, popularizovať literatúru, históriu a výtvarné umenie pomocou moderných múzejných nástrojov a tým aktivizovať návštevnícku verejnosť.

Kurátormi výstavy sú riaditeľka SNM – Múzea maďarskej kultúry na Slovensku Gabriella Jarábik a renomovaný maďarský literárny historik Mihály Praznovszky. Dizajn a technické riešenie realizovali Réka Szabó a MNU Creative Solutions: Zoltán Németh, Kálmán Tarr a Gábor Dénes. Výstavný projekt sa realizuje v spolupráci s Občianskym združením Tradície a hodnoty a s podporou Programu Maďarský Génius a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Partnermi výstavy sú Inštitút Liszta – Maďarské Kultúrne Centrum Bratislava, Národná asociácia maďarských vidieckych múzeí a Spolok Madách, Bratislava.

K pamätnej výstave Imre Madácha vychádza trojjazyčný katalóg a záujemci budú mať možnosť zakúpiť si i publikáciu Tragédia človeka v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré vydal Spolok Madách, Bratislava. Na slávnostnom otvorení výstavy vystúpi husľový virtuóz Teo Gertler.

________________________________________________________________________

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Plní úlohy prostredníctvom 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedecko-výskumnými a metodickými pracoviskami. Pod správu SNM patria stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok. Súčasťou múzea je aj špecializovaný verejný Archív SNM a Knižnica SNM.  

Mediálni partneri
RTVStasrInformačný magazín BA