Značka Slovenské národné múzeum je najznámejšia medzi slovenskými múzeami

15. 10. 2021

Slovenské národné múzeum (SNM) má zo všetkých múzeí pôsobiacich na Slovensku najvyššiu poznateľnosť. V septembrovom kvantitatívnom prieskume verejnej mienky1, ktorý pre Slovenské národné múzeum zrealizovala spoločnosť Focus, väčšina respondentov spontánne menovala aspoň jedno múzeum na Slovensku (82%), pričom najčastejšie uviedli Slovenské národné múzeum (23%) a Múzeum SNP Banská Bystrica (19%). Viac ako desatina oslovených (zo vzorky 1002 respondentov) si tiež spomenula na jednotlivé múzeá SNM2 (bez spomenutia ich afiliácie k SNM) – 13% a tiež na Slovenské technické múzeum – 12%. Na piatom mieste sa umiestnilo Slovenské banské múzeum (7%). Až 18% obyvateľov Slovenska si nevedelo spomenúť na žiadne múzeum či múzeá na Slovensku.

„Výsledky prieskumu potvrdili naše očakávania, že Slováci značku SNM ako aj jednotlivé špecializované múzeá spadajúce pod SNM poznajú. Výsledok prieskumu nám zároveň poukázal na výzvu, na ktorej musíme aj naďalej pracovať – a to ešte výraznejšie prehlbovať vzťah medzi SNM a špecializovanými múzeami, špeciálne pri Spišskom hrade či Bojnickom zámku, ktoré sú medzi Slovákmi populárne, ale tí ich registrujú viac ako hrady a zámky, než ako múzeá," povedal na margo prieskumu generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

V prieskume sa agentúra Focus zároveň obyvateľov Slovenska pýtala, ktoré slovenské múzeum alebo múzeá navštívili počas leta, respektíve letných mesiacov tohto roka. Až 84% respondentov nenavštívilo toto leto žiadne múzeum, respektíve si na návštevu žiadneho slovenského múzea nespomenulo. Najčastejšie navštevovanými múzeami na Slovensku z respondentov, ktorí do múzeí zavítali, boli počas leta jednotlivé múzeá SNM (bez spomenutia afiliácie so SNM) – tie spontánne uviedla pätina oslovených (20%) a ďalšie 4% menovali SNM. Menej ako desatina navštívila Slovenské technické múzeum (6%), či Múzeum SNP (6%).

„Návštevnosť bola iste o niečo vyššia, pretože naši návštevníci často netušia, že na hrade či zámku sa vlastne stávajú aj návštevníkmi múzea. Na druhej strane, percento ľudí, ktorí žiadne múzeum počas leta nenavštívili, zostane aj po prípadnom očistení od návštevníkov hradov a zámkov vysoké. Priblížiť aktivity slovenských múzeí čoraz väčšej vzorke populácie, a tým zvýšiť aj ich poznateľnosť je výzva, na ktorej musíme popracovať," dodal Branislav Panis.

Viac info:

Zuzana Vášáryová, Centrum múzejnej komunikácie SNM
zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062

______

1 Spoločnosť FOCUS uskutočnila v dňoch 01.09. – 07.09.2021 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1002 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

2 Respondenti uviedli napr. Bojnický zámok – múzeum Bojnice, Betliar – kaštieľ/múzeum, Historické múzeum, Múzeum M. R. Štefánika - Košariská, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Červený Kameň Častá – múzeum/zámok, Hrad Krásna Hôrka, Múzeum holokaustu Sereď, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Spišský hrad atď.

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy 

Historická revue   Portál pravé slovenské