Zámok Bojnice

Autor: Malečková Katarína

Publikácia ponúka stručný pohľad do histórie bojnického zámku, jeho stavebného vývoja a zároveň čitateľa zoznámi s jeho majiteľmi. Z nich najvýznamnejší boli Pálfiovci a zámok im patril viac ako 300 rokov. Ďalší text je venovaný expozícii bojnického múzea. Vydané aj v anglickej, nemeckej, ruskej a maďarskej jazykovej mutácii.

Zámok Bojnice
Cena bez DPH: 0,60 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,60 €