Clementisova hviezda

Autor: Vojtech Hami

Druhá publikácia z edície Zamerané na predmet ponúka príbeh Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa, ktoré bolo zavedené v roku 1955. Úvod knihy zachytáva stručnú históriu vyznamenaní všeobecne. Nasledujúce kapitoly sú venované pozadiu vzniku a udeľovania čestného titulu Hrdina ČSSR a stručným informáciám o jednotlivých vyznamenaných. Najväčší dôraz je položený na osobnosť Vladimíra Clementisa, ktorému bola Zlatá hviezda hrdinu ČSSR udelená in memoriam a v súčasnosti sa nachádza v zbierkach SNM – Historického múzea. Pozornosť sa orientuje aj na ostatné vyznamenania z Clementisovej pozostalosti, ktoré sa do múzea dostali zo zrušeného Ústavu dejín Komunistickej strany Slovenska. Text je zostavený na základe archívneho a materiálového výskumu. Jednoduchým a pútavým spôsobom prezentuje doteraz nepublikované informácie a predkladá ucelený pohľad na zaujímavú faleristickú problematiku.

HAMI, V. Clementisova hviezda. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2023. ISBN 978-80-8060-551-3

Obsah

  • Predslov
  • Čo je vyznamenanie
  • Hierarchia československých radov a vyznamenaní v období socializmu
  • Hrdina Československej socialistickej republiky
  • Nositelia Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR
  • Clementisova hviezda
  • Životný príbeh Vladimíra Clementisa
  • Clementisove vyznamenania v zbierkach SNM – Historického múzea
  • Doslov
  • Pramene a literatúra
Clementisova hviezda
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €