Denárius 9

Numizmatický časopis
Zostavovateľ: Marek Budaj

ISBN 978-80-8060-510-0
Počet strán: 187

Obsah

 • FURMAN, Martin: Za Jánom Hunkom
 • SOJÁK, Marián: Tetradrachma Husi-vovriesti zo Spišského Hrhova – Hradiska
 • HUDÁK, Matúš – ŠVAŇA, Kamil – HLOŽEK, Martin: Nové nálezy rímskych mincí zo Spišských Vlachov a z neznámej lokality na pomedzí Spiša a Šariša
 • STOKLAS, Boris – PANIS, Branislav: Nové poznatky a zistenia o náleze depotu rímskych mincí z Chorvátskeho Grobu
 • KUČEROVÁ, Marta – HUDÁKOVÁ, Mária: Nález denára Ondreja III. vo Švábovciach (okr. Poprad)
 • MÁRTON, Gyöngyössy: Orlica a lev. Heraldická reprezentácia kráľa Žigmunda na minciach a kachliciach
 • HANUŠ, Martin – BUDAJ, Marek – Hunka, Ján†: Súbor stredovekých a novovekých mincí z výskumu benediktínskeho kláštora v Ludaniciach
 • BUDAJ, Marek – ŠIMČÍK, Peter: Doklady peňazokazeckej činnosti na hrade Turňa
 • FURMAN, Martin – ZÁHOREC, Ľuboslav: Súbor mincí zo sakristie rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
 • HUDÁK, Matúš – SABOL, Dominik – HLOŽEK, Martin: Novoveké numizmatické nálezy z výskumu Kostola sv. Vavrinca v Hrabušiciach
 • BUDAJ, Marek: Nález mincí z čias osmansko-uhorského súperenia v 17. storočí z Teplého Vrchu, okres Rimavská sobota
 • HAAS KIANIČKA, Daniel: Niekoľko zaujímavých historických medailí zo 17. a 18. storočia zo zbierok banskoštiavnického múzea
 • KVAPIL, Josef: Zavedení měděných mincí v zemích českého království
 • FEČO, Patrik: „Ako na Nový rok, tak po celý rok“
 • HAMI, Vojtech: Propaganda a symbolika na minciach rakúsko-uhorskej a československej koruny
 • ŠUSTEK, Zbyšek: Obraz menovej reformy v Československu v roku 1953 v dokumentoch Rádia Slobodná Európa
 • HAMI, Vojtech: Zopár defektných razieb slovenských euromincí
Denárius 9
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €