Hodiny

Autor: Malečková Katarína

Publikácia predstavuje zbierkový fond hodín SNM-Múzea Bojnice spracovaný formou vedeckého katalógu. Úvodná štúdia približuje históriu zbierky hodín. Jednotlivé katalógové heslá sú zoradené od najstarších hodín pochádzajúcich zo začiatku 17. storočia až po najmladšie zo začiatku 20. storočia. Text je doplnený farebnými obrázkami jednotlivých hodín. Katalóg obsahuje 75 položiek s fotografiami.

Hodiny
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €