Múzeum 2/2022

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • MILANOVÁ, Andrea: Šperk ako objekt odborného skúmania
 • Hlavná téma:
 • TURČAN, Vladimír: Včasnoslovanský šperk
 • MILANOVÁ, Andrea – ORŠULOVÁ, Jana: Chatelaine v zbierke SNM – Historického múzea
 • FRANCOVÁ, Zuzana: Kolekcia prsteňov v zbierkovom fonde Múzea mesta Bratislavy
 • KRKOŠKOVÁ, Alena: Litinový šperk zesbírek Moravské galerie v Brně
 • MATĚJOVIČOVÁ, Petra: Recepce antiky, fenomén času, bolesti – témata pro badatelské využití i prezentaci sbírky šperku Uměleckoprumyslového musea v Praze
 • KRIŠOVSKÁ, Mária: Zbierka opálových šperkov vo Východoslovenskom múzeu
 • MÁTÉOVÁ, Timea – ILLÁŠOVÁ, Ľudmila – ŠTUBŇA, Ján – TIRPÁK, Ján: Zlatý kalich grófky Františky Andrássyovej zo zbierkového fondu SNM – Múzea Betliar a jeho materiálová analýza
 • KLEINOVÁ, Viera: Radary tela. Autorský šperk v zbierke Slovenskej národnej galérie
 • DUDKOVÁ, Eva: Ľudový šperk v zbierke ľudového odevu v Slovenskom národnom múzeu v Martine
 • ANDREÁNSKA, Dominika – KUPČOKOVÁ, Jaroslava – BELÁKOVÁ, Soňa: Šperk v Hornonitrianskom múzeu
 • ŠKODOVÁ, Michaela: Kolekcia autorských šperkov Stratený Novohrad
 • ŠTUBŇA, Ján: História náhrad drahých kameňov v šperkoch do 20. rokov 20. storočia a možnosti ich identifikácie
 • Múzejné zbierky:
 • GLOCKO, Filip: Zabudnuté klenoty z pôvodnej expozície Mestského múzea v Matejovom dome
 • Múzejná komunikácia:
 • MARCINOVÁ, Františka – MIKULÍK, Dalibor: ICOM PRAHA 2022. "Sila múzeí" 26. generálna konferencia (20. – 28. augusta 2022)
 • RUTTKAYOVÁ, Jaroslava: Poklady z Bojnej v Ponitrianskom múzeu v Nitre
 • KUCHARÍK, Juraj: Výstava Rimania a Slovensko v SNM – Historickom múzeu
 • HUPKO, Daniel: Výstava Pavol Országh Hviezdoslav – Cestou života v SNK – Literárnom múzeu v Martine
 • Personálie:
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Za Pavlom Mešťanom
 • Recenzie a anotácie:
 • PALIČKOVÁ, Jasna: Alena Křížová: Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích
 • DÍTE, Tibor: Jaroslav Kožík – Zuzana Faláthová: Medailérska tvorba 1918-1960
Múzeum 2/2022
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €