Múzeum 3/2018

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • DENKOVÁ, Zuzana: Vedeckovýskumná činnosť etnológa v múzeu (základné princípy, minulosť, súčasné trendy, príklady z praxe)
  • KENDROVÁ, Katarína: Ochrana drotárstva v Považskom múzeum v Žiline
  • HRABOVSKÝ, Jozef - DEMKO, Maroš: Úloha etnológa pri tvorbe zbierky hrnčiarstva v Zemplínskom múzeum v Michalovciach
  • KONDROVÁ, Marta: Tvorba etnografické expozice ve 21. století. Na příkladu expozice Slovácko ve Slováckem muzeu v Uherském Hradišti
Múzeum 3/2018
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €