Múzeum 3/2020

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • CHRASTINA, Štefan: Sklo Made in Czechoslovakia z podniku Stredoslovenské sklárne v zbierkach Novohradského múzea a galérie v Lučenci
 • CINTULOVÁ, Erika: Príbeh spracovania ľanu v Kežmarku
 • SCHMIDT, Maroš: Výrobné družstvo Pokrok Žilina
 • HARVAN, Daniel: Projekt Dokumentácia a prezentácia dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici (2016-2019)
 • GODÁL, Ondrej: Topoľčiansky pivovar a dokumentácia pivovarníctva v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch
 • ONDREJÁK, Peter: Motor DV-2 vrchol strojárenskej výroby na Slovensku
 • MOTTL, Jan: Seznamte se - Muzeum Tesla
 • TRČÁLKOVÁ, Magdaléna: Způsoby získávání obuvy z produkce národních podniků do muzejních zbírek
 • Múzejné zbierky:
 • ŠVANTNEROVÁ, Jana: Eugen Bárkány ako medzivojnový dizajnér judaík
 • Z histórie:
 • LENHART, Jozef: (MADE IN) SANDRIK - predmet múzejného záujmu
 • ZELINOVÁ, Hana: K činnosti Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností v Turčianskom Sv. Martine a spolku Slovenská práca
 • Informačné zdroje:
 • KOCHANOVÁ, Gabriela: Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019
 • ADAMČIAKOVÁ, Zlatica: Galérie na Slovensku v roku 2019
 • DENKOVÁ, Zuzana: Výskum každodennosti zamestnancov priemyselných podnikov v období reálneho socializmu (pramene a metodológia)
 • JAMRICHOVÁ, Andrea: Nehmotné kultúrne dedičstvo a múzeá alebo nie každá nehmotná informácia o hmotnom kultúrnom dedičstve je nehmotné kultúrne dedičstvo
 • Personálie:
 • Predstavujeme nových riaditeľov: Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: PhDr. Iveta Zuskinová jubiluje
 • MEŠŠA, Martin: Odišiel Etnomuzeológ PhDr. Stanislav Horváth (1948 - 2020)
 • TURČAN, Vladimír: PhDr. Zoltán Drenko (2.5.1938 - 30.3.2020)
 • JURKOVÁ, Vierka: Spomienka na Petra Kadleca (1.6.1958, Púchov - 8.6.2020, Trenčín)
 • KUŠNÍR, Jozef; MIKULÍK, Dalibor: Ján Lazorík (1920 - 2015). Nedožitých 100 rokov múzejníka, etnografa, prírodovedca, folkloristu, režiséra a pedagóga
 • Recenzie a anotácie:
 • ŠULLOVÁ, Zuzana: Ladislav Klíma. Čaro bakelitu. Katalóg
 • TURČAN, Vladimír: Ivana Kvetánová, Margaréta Musilová, Cristina Conti. Veduta Bratislavy vo Florencii
Múzeum 3/2020
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €