Múzeum 4/2023

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • BARTA, Peter: Cesty dokumentácie Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Hlavná téma
 • HOVORKA, Ján: Niektoré aspekty migrácie Slovákov na Dolnú zem v 18. – 19. storočí
 • GERBOCOVÁ, Jarmila: Krajanské zbierky v depozitároch SNM – Historického múzea v Bratislave
 • GEORGIEVSKI, Milan: Slovenské vysťahovalectvo do Spojených štátov amerických v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine
 • JAVOR, Martin: Vznik Slovenského Katolíckeho Sokola v Severnej Amerike v roku 1905
 • BEDNÁR, Jozef: Vznik prvých médií Slovákov v Amerike a ich úloha
 • BOTÍK, Ján: Slováci v Argentíne so zreteľom na ich komunitnú diverzitu
 • VASILENKOVÁ, Iveta: Vysťahovalectvo. Emigrácia zo severovýchodného Slovenska
 • ONDERKOVÁ, Radka: Vysťahovalectvo Rusínov na prelome 19. a 20. storočia
 • SKLABINSKÁ, Milina: Aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte starostlivosti Slovenskej republiky o bohaté kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí
 • KMEŤ, Ľubomír: Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov
 • ČIERNA, Katarína: Insitné umenie v Kovačici
 • Múzejné zbierky
 • CUPER, Ivan: Poľský útočný ručný granát vzor 33 a rumunský ručný útočný granát MAN v zbierkach Vojenského hstorického múzea Piešťany – Múzejného oddelenia Svidník
 • JAMRICHOVÁ, Andrea: 20 rokov UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
 • Diskusia
 • KRÁLIK, Tomáš: Kurátor zbierok: výzvy a nové možnosti
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Kurátor v múzeu – áno či nie?
 • Múzejná komunikácia
 • VÁLEKOVÁ, Monika: Expozíciamúzea Martina Benku
 • FRANCOVÁ, Zuzana: Výstava Príbeh holíčskej manufaktúry na Bratislavskom hrade
 • MALO, Martin: Výstava Matilda v Považskom múzeu v Žiline
 • PÍŠOVÁ, Kamila: Baťovský zámok. Osudy Bojnickeho zámku v období rokov 1939 - 1950
 • KUŠNÍR, Jozef: Medzinárodná konferencia Múzeum a zmena VI.
 • Personálie
 • Predstavujeme nových riaditeľov: PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Odišla Daška Hornychová
 • Recenzie a anotácie
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Ján Hovorka a kol.: Matrika Slovenského Komlóša. Pohľady na minulosť Slovenského Komplóša a Komplóšanov prostredníctvom miestnej evanjelickej matriky
 • SABOL, Martin: Anna Ďurišová: Fosílne chobotnáče v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea
Múzeum 4/2023
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €